Puoluekokous 2023

Vihreiden puoluekokous järjestetään 10. ja 11. kesäkuuta 2023 Seinäjoella. Kokouksen tärkeimpänä asiana ovat henkilövalinnat.

Varsinaiset kokousasiat

Henkilövalinnat. Kokouksessa valitaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, puoluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen ja puoluevaltuuston muut jäsenet. Jäsenyhdistysten on tehtävä esitykset eri luottamustehtäviin valittavista henkilöistä viimeistään 1.6. (Tarkempi ohje toimitetaan yhdistyksille erikseen.)

Puoluekokousaloitteet. Aloitteet on jätettävä viimeistään 17. huhtikuuta. Lisätietoa aloitteista.

Sääntömuutokset. Puoluehallitus esittänee joukon sääntömuutoksia.

Kokouksen esityslista ja aikataulu. Hyväksytään puoluehallituksen kokouksessa 12.5., jonka jälkeen info tulee tälle sivulle.

Käytännön infoa

Kokouspaikka on Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23.

Kokouksen nettilähetys: www.vihreat.fi/live tai puolueen Facebook-sivun kautta.

Seinäjoki Areenassa on kaikille avoin langaton verkko. Käyttö ei vaadi kirjautumista tai tunnuksia.

Kokouksesta on viittomakielinen tulkkaus.

Puoluekokouksen oheistilaisuudet

Majoitus puoluekokouksessa

Kartta, johon on merkitty mm. kokouspaikka ja majoituspaikkoja

Häirintäyhdyshenkilöt

Ensikertalaisen puoluekokousinfo

Puoluekokouksen Facebook-tapahtumassa saa infoa ennakkoon ja kokouksen aikana sekä voi kysellä ja jutella. (info tulee myöhemmin)

Puoluekokousedustajat nimetään puolueen jäsenyhdistysten kevätkokouksissa. Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoittaa edustajat puolueelle: ohje. Äänivaltaisten edustajien määrät yhdistyksittäin: lista (pdf)

Sidosryhmät: ilmoittautuminen (info tulee myöhemmin)

Media: ilmoittautuminen (info tulee myöhemmin)