Köyhyys ja eriarvoisuus

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat ovat onnellisimpia ja pärjäävät kansainvälisissä vertailuissa parhaiten. Haluamme Suomen, joka puolustaa päättäväisesti yhdenvertaisuutta ja luovuttamatonta ihmisarvoa. Suomen, joka kuuluu yhtäläisesti jokaiselle.

Reilussa yhteiskunnassa pidetään kaikki ihmiset mukana. Meidän tulee ottaa käyttöön perustulo ja korjata sote-palvelut. Huono-osaisuutta on torjuttava ja haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja tulee kehittää.

Tutustu Vihreiden sosiaaliturvaohjelmaan!

Korjataan sote-pal­velut

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot ovat viime vuosina kasvaneet ja väestö on vaarassa jakautua entistä voimakkaammin hyvin ja huonosti voiviin. Tämä kehitys on pysäytettävä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tavoitteena on parantaa hoitoonpääsyä ja taata laadukkaat palvelut kaikille yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Sote-uudistus oli historiallinen ponnistus kaikkien suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon parantamiseksi. Vihreiden tavoitteena on, että seuraavana askeleena maakunnille luodaan aito itsehallinto, joka sisältää verotusoikeuden. Rahoitusjärjestelmän ongelmat on korjattava ja suurten kaupunkiseutujen erityistarpeet huomioitava.

Hoivakriisi on ratkaistava. Tarvitaan ylihallituskautinen palkkaohjelma, panostuksia työhyvinvointiin ja johtamiseen, sekä reilu kansainvälinen rekrytointiohjelma.

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot ovat viime vuosina kasvaneet ja väestö on vaarassa jakautua entistä voimakkaammin hyvin ja huonosti voiviin. Tämä kehitys on pysäytettävä.

Kaikilla on oikeus hyvään elämään ja terveyteen tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Jokaisella terveysongelmista kärsivällä tulee olla oikeus asianmukaiseen hoitoon.

Käytännössä tätä voidaan tukea monin tavoin. Poistetaan terveyskeskusmaksut ja yhdistetään asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakustannusten maksukatot. Parannetaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Vahvistetaan mielenterveyden hoitotakuuta ja taataan pääsy perustason mielenterveyshoitoon kuukauden sisällä.

Erityisesti monisairaiden ja vaikeasti diagnosoitavien potilaiden terveydenhoidon saatavuutta on parannettava.

Uudiste­taan sosiaali­turvaa kohti perustuloa

Sosiaaliturvan tehtävä on nostaa ihmisiä pois köyhyydestä ja toimia turvaverkkona silloin, kun sitä tarvitaan. Nykyinen järjestelmä ei enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Monimutkainen ja tilkkutäkkimäinen suomalainen sosiaaliturva on päivitettävä 2020-luvulle.

Vihreiden jo pitkään ajama perustulo ratkaisisi monta kannustinloukkuihin ja tukien joustavuuteen ja yhteensovittamiseen liittyvää ongelmaa.

Vihreiden mallissa perustulon taso olisi 600 euroa kuussa, ja se maksettaisiin vastikkeetta joka kuukausi jokaiselle aikuiselle suomalaiselle. Perustulo korvaisi syyperustaiset perusturvaetuudet ja saman verran ansiosidonnaisista etuuksista. Ansiosidonnainen turva säilyisi siis yhdessä perustulon kanssa nykyisellä tasollaan. Perustulon päälle maksettaisiin myös korotusosia: osallisuusrahaa, perustulon asumisosaa sekä perustulon lapsikorotusta ja nuorisorahaa.

Osallisuusrahaa maksettaisiin perustulon päälle syyperustaisesti esimerkiksi sairauden, opiskelun, lähimmäisen hoivan ja/tai työttömyyden vuoksi. Osallisuusrahaan liittyisi joukko kunkin ihmisen elämäntilanteeseen sopivia palveluja.

Perustulo vaatii rinnalleen verouudistuksen, jolla perustulon hyödyt kohdistetaan oikeudenmukaisesti. Perustulo käytännössä verotettaisiin pois niiltä, jotka eivät etuutta tarvitse.

Perustulo on suuri uudistus, mutta köyhyyttä on vähennettävä myös nopeammilla keinoilla. Vihreät haluaa korottaa perusturvaa ja vähentää byrokratiaa lisäämällä automatisointia tukien ja etuuksien myöntämisessä. Paremmin toimivan sosiaaliturvan avulla toimeentulotuki voidaan palauttaa aidosti väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi tueksi.

Torjutaan huono-osai­suutta

On monia keinoja tukea niitä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Näitä keinoja tulee jatkaa, kehittää ja tehostaa.

Esimerkiksi Suomen asunto ensin -periaate on vähentänyt asunnottomuutta tehokkaasti. Asunnottomuus tulee poistaa kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja asumisneuvontaa on lisättävä.

Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten riskit jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ovat muita suuremmat, siksi lastensuojelulainsäädäntö tulee uudistaa. Myös lapsiperheiden kotipalvelun käyttöaste on nelinkertaistettava 90-luvun lamaa edeltävälle tasolle. Lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista. 

Lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista.

Myös huutavat puutteet vanhusten hoivassa on korjattava. Jo laaditun hoitajamitoituksen ja perustetun vanhusasiainvaltuutetun viran lisäksi on vahvistettava valvontaa, rajoitettava voitontavoittelua hoivapalveluissa ja luotava valtakunnallinen hoivahälytysjärjestelmä, jolla työntekijät ja läheiset voivat ilmoittaa turvallisesti ja nimettömästi laiminlyönneistä ja rikkomuksista.

Vihreiden mielestä sijaissynnytys tulisi laillistaa sillä edellytyksellä, että sijaissynnyttäjän osallistuminen hoitoon on aidosti vapaaehtoista eikä siihen liity taloudellisen edun hankkimista.