Köyhyys ja eriarvoisuus

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat ovat onnellisimpia ja pärjäävät kansainvälisissä vertailuissa parhaiten. Haluamme Suomen, joka puolustaa päättäväisesti yhdenvertaisuutta ja luovuttamatonta ihmisarvoa. Suomen, joka kuuluu yhtäläisesti jokaiselle.

Reilussa yhteiskunnassa pidetään kaikki ihmiset mukana. Meidän tulee ottaa käyttöön perustulo ja korjata sote-palvelut. Myös perhevapaamallin on oltava tasa-arvoinen ja joustava. Huono-osaisuutta on torjuttava ja haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja tulee kehittää.

Tutustu Vihreiden sosiaaliturvaohjelmaan!

Korjataan sote-palvelut

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot ovat viime vuosina kasvaneet ja väestö on vaarassa jakautua entistä voimakkaammin hyvin ja huonosti voiviin. Tämä kehitys on pysäytettävä. Se tapahtuu ennen kaikkea vahvistamalla julkisia peruspalveluita ja toteuttamalla sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus.

Sote-uudistus tulee viedä maaliin ilman markkinamallia, joka siirtää palveluita yksityisille markkinoille.

Vihreiden tavoitteena on, että maakunnille luodaan aito itsehallinto, joka sisältää verotusoikeuden. Rahoitusjärjestelmän ongelmat on korjattava ja suurten kaupunkiseutujen erityistarpeet huomioitava.

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot ovat viime vuosina kasvaneet ja väestö on vaarassa jakautua entistä voimakkaammin hyvin ja huonosti voiviin. Tämä kehitys on pysäytettävä.

Kaikilla on oikeus hyvään elämään ja terveyteen tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Jokaisella terveysongelmista kärsivällä tulee olla oikeus asianmukaiseen hoitoon.

Käytännössä tätä voidaan tukea monin tavoin. Poistetaan terveyskeskusmaksut ja yhdistetään asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakustannusten maksukatot. Parannetaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Vahvistetaan mielenterveyden hoitotakuuta ja taataan pääsy perustason mielenterveyshoitoon kuukauden sisällä.

Erityisesti monisairaiden ja vaikeasti diagnosoitavien potilaiden terveydenhoidon saatavuutta on parannettava.

Torjutaan huono-osaisuutta

On monia keinoja tukea niitä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Näitä keinoja tulee jatkaa, kehittää ja tehostaa.

Esimerkiksi Suomen asunto ensin -periaate on vähentänyt asunnottomuutta tehokkaasti. Asunnottomuus tulee poistaa kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja asumisneuvontaa on lisättävä.

Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten riskit jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ovat muita suuremmat. Lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista.

Haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja ei tule avata yksityisille markkinoille ja suuryritysten voitontavoittelulle. Lastensuojeluun on säädettävä sitova henkilöstömitoitus, niin että yhdellä työntekijällä on kerrallaan enintään 25 lasta vastuullaan.

Lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista.

Myös huutavat puutteet vanhusten hoivassa on korjattava. Jo laaditun hoitajamitoituksen ja perustettavan vanhusasiainvaltuutetun viran lisäksi on vahvistettava valvontaa, rajoitettava voitontavoittelua hoivapalveluissa ja luotava valtakunnallinen hoivahälytysjärjestelmä, jolla työntekijät ja läheiset voivat ilmoittaa turvallisesti ja nimettömästi laiminlyönneistä ja rikkomuksista.

Ylivelkaantuneille ihmisille täytyy taata oikeus sosiaaliseen luototukseen ja velkaneuvontaan. Pikavippien markkinointi täytyy kieltää.

Lisäksi on vahvistettava valvontaa, rajoitettava voitontavoittelua hoivapalveluissa ja luotava valtakunnallinen hoivahälytysjärjestelmä, jolla työntekijät ja läheiset voivat ilmoittaa turvallisesti ja nimettömästi laiminlyönneistä ja rikkomuksista.

Uudistetaan perhevapaat

Tarvitsemme tasa-arvoisempaa ja joustavampaa mallia perhevapaille. Vihreiden perhevapaamallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity oma kuuden kuukauden vapaa, jonka lisäksi vanhemmat voivat jakaa keskenään vielä kuusi kuukautta.

Kaikkia perhevapaita voisi Vihreiden mielestä pitää osissa, jolloin lastenhoitoa ja osa-aikatyötä voisi yhdistää joustavasti: osa-aikaisesti työssäkäyvä vanhempi voisi esimerkiksi nostaa puolikasta vanhempainrahaa kaksinkertaisen ajan. Vanhempien kesken jaettavaa osaa voisivat Vihreiden mallissa käyttää myös isovanhemmat.

Perhevapaiden uudistuksella parannetaan pitkällä tähtäimellä naisten asemaa työmarkkinoilla ja vähennetään myös eläkeläisköyhyyttä.

Vihreiden mielestä sijaissynnytys tulisi laillistaa sillä edellytyksellä, että sijaissynnyttäjän osallistuminen hoitoon on aidosti vapaaehtoista eikä siihen liity taloudellisen edun hankkimista.