Koulutus ja kulttuuri

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Koulutus

 • Lisätty rahaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen sekä koulutukseen.
 • Vähennetty kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi lisäämällä oppilaan saamaa tukea.
 • Koulutuksen tasa-arvorahan kirjaaminen lakiin: sen avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan.
 • Riittävästi tukea oppilaille ja opiskelijoille: Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin.
 • TKI-määrärahoja ja valtuuksia nostetaan noin 350 miljoonalla eurolla.
 • 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennettu.
 • Lisätty oppimisen tuen rahoitusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa.
 • Korotettu oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen.
 • Lisätty korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Parannettu maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä opinto-ohjausta ja yhteistyötä perheiden kanssa.                                                                                                                         
 • Säädettiin yksityinen varhaiskasvatus luvanvaraiseksi ja näin paremmin valvonnan piiriin.
 • Pidennetty ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä valmistumisen jälkeen kahdeksi vuodeksi.
 • Rahoitettu Kansallisteatterin peruskorjausta ja laajennusta.
 • Selvitetty edellytykset toteuttaa uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo.
 • Korotettu taiteilija-apurahoja.
 • Kompensoitu järjestöjen tuet Veikkauksen tuottojen pienentyessä.
 • Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Olemme kaventaneet hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kestävästi säätämällä sitovasta oppilashuollon mitoituksesta, puuttumalla kiusaamiseen sekä tukemalla kuntia tasa-arvon ja oppimisen tuen vahvistamisessa.
 • Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Helpotamme opiskelijoiden ja tutkijoiden maahan tuloa ja työllistymistä ottamalla tulevaisuudessa käyttöön D-viisumi sekä pidentämällä oleskelulupia.
 • Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienensimme ryhmäkokoja, lisäsimme lasten saamaa tukea ja alensimme varhaiskasvatusmaksuja.
 • Pelkällä peruskoululla ei pärjää enää työelämässä. Laajensimme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teimme toisen asteen suorittamisesta maksutonta ja lisäsimme nuorten saamaa tukea ja ohjausta.
 • Palkkaamme lisää opettajia ja ohjaajia ammatilliseen koulutukseen. 1, 2
 • Vahvistimme opiskelijoiden toimeentuloa. Sidomme opintotuen indeksiin ja korotimme perheellisten opiskelijoiden opintotukea.
 • Nostimme opintotuen tulorajaa vuodelle 2022.
 • Korotimme opiskelijoiden ateriatukea.
 • Panostamme läpi eliniän kestävään jatkuvaan oppimiseen.
 • Lisäämme kuraattoreita ja psykologeja kouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin sitovalla opiskeluhuoltomitoituksella.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.

 


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys