Haku Vihreiden työryhmiin

Vihreiden poliitikkojen ja puolue-elinten työn tueksi perustetaan useita työryhmiä. Osalle työryhmistä on annettu vastuu valmistella ohjelma tai muu linjapaperi, jonka hyväksyy puoluevaltuuskunta. Työryhmät voivat valmistella kannanottoja myös puoluehallituksen hyväksyttäväksi. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä sekä järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita poliittisen keskustelun mahdollisuuksia. Ne toimivat asiantuntijaeliminä, jotka tukevat vihreiden poliitikkojen työtä niin eduskuntaryhmässä kuin hallituksessa.

Kunkin työryhmän tehtävänä on toimia asiantuntijaryhmänä, joka tukee puoluevaltuuskunnan, ministeriryhmän, eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työtä, sparraa tarvittaessa kansanedustajien työtä valiokunnissa ja seuraa oman toimialansa ajankohtaisia politiikkakysymyksiä

Työryhmillä on lähtökohtaisesti kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajille ja työryhmille tarjotaan koulutusta ja tukea puoluetoimistolta.

Työryhmiin haetaan nyt jäseniä ja osaan myös toista puheenjohtajaa yhden nimetyn rinnalle. Tästä on maininta erikseen kunkin työryhmän kuvauksessa; voit hakemuksessa mainita, jos olet käytettävissä myös toiseksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajalta edellytetään työryhmän politiikkasektorin tuntemusta, vihreän politiikan tuntemusta, kykyä organisoida vapaaehtoispohjalta toimivan työryhmän työskentelyä ja tuottaa poliittista tekstiä.

Lisätietoa saa puoluetoimistolta: poliittinen suunnittelija Sarianna Mankki (sarianna.mankki@vihreat.fi)

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Työryhmien kokouksiin osallistuville jäsenille korvataan matka- ja tarvittaessa majoituskulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Helsingissä. Kokouksiin pyritään järjestämään mahdollisuus etäosallistumiseen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa selostat oman asiantuntemuksesi ja/tai kokemuksesi työryhmän toimialalta, toisin sanoen miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen työryhmään. Osalle työryhmiä haetaan edelleen myös toista puheenjohtajaa (merkitty asianomaisen työryhmän kohdalle). Lähetä hakemus osoitteella tyoryhmahakemus@vihreat.fi viimeistään 7.12. klo 23.59. Laita viestin otsikoksi sen työryhmän nimi, johon haet.

Jos haet useampaan työryhmään, tee erillinen hakemus jokaiseen ja ilmoita työryhmien toivejärjestyksesi: mihin työryhmään haet ensisijaisesti, mihin toissijaisesti jne.

Maaseutu- ja aluepoliittinen työryhmä. Toimialana maaseutu- ja aluepolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa alkusyksyllä 2022. Haetaan myös toista puheenjohtajaa Hanna Holopaisen rinnalle.

Kaupunkipoliittinen työryhmä. Toimialana kaupunki- ja metropolipolitiikka. Työryhmän agendalla on niin pienten kuin suurten kaupunkien kehittäminen, liikenne, kaavoitus, elinkeinot ja muut kaupunkilaisten arjen asiat.

Maahanmuuttopoliittinen työryhmä. Toimialana maahanmuutto, kotoutuminen ja turvapaikkakysymykset. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa loppuvuonna 2022.

Talous- ja elinkeinopoliittinen työryhmä. Toimialana talous- ja elinkeinopolitiikka sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa helmikuussa 2023.

Koulutus- ja tiedepoliittinen työryhmä. Toimialana koulutus-, opetus-, kasvatus- ja tiedepolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa tiedepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa keväällä 2023.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä. Toimialana ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2023.

Oikeuspoliittinen työryhmä. Toimialana oikeus- ja kriminaalipolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa oikeuspoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa loppuvuonna 2023. Haetaan myös toista puheenjohtajaa Jussi Junnin rinnalle.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Toimialana sukupuolten tasa-arvo sekä syrjinnän vastainen työ, yhdenvertaisuuskysymykset, feminismi ja antirasismi. Erityisenä toimeksiantona on tuottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2022.

Ilmasto- ja energiatyöryhmä. Toimialana ilmasto- ja energiapolitiikka. Työryhmä käsittelee ilmastopolitiikkaa kaikilla sektoreilla energiantuotannosta liikenteeseen ja maataloudesta teollisuuteen. Erityisesti tarkoitus on tukea vihreän ympäristö- ja ilmastoministerin toimintaa.

Maatalous- ja eläinverkoston ohjausryhmä. Toimialana maatalous, eläinsuojelu ja eläinten oikeudet. Ohjausryhmä toimii verkostomaisesti ja kokoaa yhteen vihreitä toimijoita, joiden sydämen asiana on edistää eläinten hyvinvointia niin maataloudessa, luonnossa kuin kodeissa. Haetaan myös toista puheenjohtajaa Minna Höltän rinnalle.

Tietopolitiikkatyöryhmä. Toimialana tietopolitiikka, digitalisaatio ja tietoyhteiskunta. Työryhmä seuraa Vihreiden keväällä 2021 hyväksytyn tietopoliittisen ohjelman teemoja ja sen tavoitteiden toteutumista sekä herättää keskustelua tietopolitiikasta vihreiden, alan toimijoiden ja muiden keskuudessa.

Hyvinvointityöryhmä. Toimialana köyhyyden vähentäminen, toimeentulo, sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka. Työryhmä seuraa erityisesti sote-uudistuksen toimeenpanoa ja hyvinvointialueiden kehittymistä sekä valmistelussa olevan sosiaaliturvauudistuksen etenemistä sekä tukee vihreitä poliitikkoja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Puheenjohtajaksi voi myös hakea.

Eurooppa-työryhmä. Työryhmä hallinnoi puoluehallituksen tukena toimintaamme Euroopan Vihreissä. Sen tehtävänä on:

  • toimia yhteistyökanavana Euroopan Vihreiden (European Green Party, EGP) kanssa
  • seurata Vihreiden toimintaa Euroopan parlamentissa
  • valmistella Euroopan Vihreiden asiat puoluehallitukselle
  • toimia puolueen edustajina Euroopan Vihreiden puolivuosittaisissa kokouksissa
  • seurata yleistä Eurooppa-politiikkaa ja toimia Eurooppa-poliittisena asiantuntijaryhmänä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa selostat oman asiantuntemuksesi ja/tai kokemuksesi työryhmän toimialalta ja vapaaehtoistyön johtamisesta, toisin sanoen miksi juuri sinä olisit hyvä puheenjohtaja työryhmään. Lähetä hakemus osoitteella tyoryhmahakemus@vihreat.fi viimeistään 7.12. klo 23.59. Laita viestin otsikoksi pelkästään sen työryhmän nimi, johon haet, esim. Tietopolitiikkatyöryhmä (ei siis esim. Hakemus tietopolitiikkatyöryhmään).