Haku Vihreiden työryhmiin

Työryhmähaku on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille! Ilmoitamme valinnoista tulevien viikkojen aikana.

Vihreiden poliitikkojen ja puolue-elinten työn tueksi perustetaan useita työryhmiä. Osalle työryhmistä on annettu vastuu valmistella ohjelma tai muu linjapaperi, jonka hyväksyy puoluevaltuuskunta. Kunkin työryhmän tehtävänä on toimia asiantuntijaryhmänä, joka tukee puoluevaltuuskunnan, ministeriryhmän, eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työtä, sparraa tarvittaessa kansanedustajien työtä valiokunnissa ja seuraa oman toimialansa ajankohtaisia politiikkakysymyksiä. Työryhmät käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä sekä järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita poliittisen keskustelun mahdollisuuksia.

Työryhmillä on lähtökohtaisesti kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajille ja työryhmille tarjotaan koulutusta ja tukea puoluetoimistolta.

Työryhmähaku on päättynyt. Työryhmien kokoonpanot: www.vihreat.fi/tyoryhmat.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Työryhmien kokouksiin osallistuville jäsenille korvataan matka- ja tarvittaessa majoituskulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Helsingissä. Kokouksiin pyritään järjestämään mahdollisuus etäosallistumiseen.