Reilusti uudistuva Suomi - Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2024

Reilusti uudistuva Suomi

Vihreät rakentaa Suomea, joka kantaa vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Haluamme Suomen, joka arvostaa luontoa ja ympäristöä, panostaa koulutukseen, puolustaa ihmisoikeuksia ja huolehtii, että työn tekeminen ja yrittäminen kannattaa. Se vaatii rohkeutta uudistaa rahavirtoja ja rakenteita sekä rohkeutta puolustaa kaikkein tärkeintä. Reilusti uudistuvassa Suomessa luonto kukoistaa, talous on tasapainossa ja kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Tutustu tulevaisuusbudjettiin

Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurimpia turvallisuusuhkia, jotka tekevät jo nyt tuhoaan kaikkialla maailmassa. Talouspolitiikka voi olla vastuullista vain, jos se toimii niin ilmastokriisin hillitsemiseksi kuin luontokadon torjumiseksi. Vihreät tuplaisi luonnonsuojelun rahoituksen, rakentaisi uskottavan hiilinielujen pelastuspaketin ja uudistaisi taloutta rohkeasti yhden planeetan rajoihin.

Tiukassakaan taloudellisessa tilanteessa emme saa tinkiä turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden puolustamisesta. Vihreät ei leikkaisi lapsilta tai nuorilta. Rakentaisimme yhteiskuntaa, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on unelmia, mahdollisuuksia ja uskoa tulevaisuuteen riippumatta siitä mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään. Lasten oikeuksiin, koulutukseen ja sivistykseen panostamalla Suomella on mahdollisuus olla myös tulevaisuudessa vahva ja kestävä yhteiskunta.

Suomen taloutta on vahvistettava. Se edellyttää, että yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä. Siksi osaajapulaan on vastattava jämäkästi. Koulutustason nostoa tai työhön johtavaa maahanmuuttoa ei ole varaa jarruttaa. Päinvastoin Suomen on pärjättävä kilpailussa osana ikääntyvää Eurooppaa. Vihreiden tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras maa rakentaa elämää, kouluttautua, tehdä työtä ja kasvattaa kestävää ja vastuullista yritystoimintaa. Vain reilusti uudistamalla voimme rakentaa Suomen, joka on aidosti vahva ja välittävä nyt ja tulevaisuudessa.

Sofia Virta, Vihreiden puheenjohtaja
Saara Hyrkkö, Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja

Tutustu tulevaisuusbudjettiin

Vihreä vaihtoehto uudistaa taloutta reilusti

Suomen talous on haasteiden edessä, ja vaatii siksi uudistamista. Väestö ikääntyy, julkinen velka kasvaa ja teollisuuden iso rakennemurros on käynnissä. Ilmastokriisi ja luontokato yhdessä Venäjän hyökkäyssodan kanssa luovat arvaamattomuutta talouden kehitykseen.

Valitettavasti Orpon konservatiivihallituksen politiikka ei vastaa näihin haasteisiin, vaan painaa uudistusten edessä jarrua.

Politiikassa on kyse valinnoista. Suomessa voidaan tehdä politiikkaa, joka kääntää kehityksen kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Me Vihreät valitsisimme kestävän kasvun ja reilujen uudistusten tien. Haluamme tuoda hyvinvointivaltion uudelle vuosikymmenelle ja lunastaa Suomelle aseman globaalin kestävyysmurroksen suunnan näyttäjänä.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti osoittaa, että toisenlaiset valinnat ovat täysin mahdollisia.

Koulutusleikkausten sijaan panostamme koulutukseen. Lapsiperheköyhyyden syventämisen sijaan vahvistamme lapsiperheiden toimeentuloa ja nuorten hyvinvointia. Päästöjen kasvattamisen sijaan uudistamme taloutta yhden planeetan rajoihin. Luontokadon kiihdyttämisen sijaan tuplaamme luonnonsuojelun rahoituksen.

Vaikea taloudellinen tilanne ei oikeuta leikkaamaan heiltä, jotka ovat muutenkin vaikeimmassa asemassa. Valtion velkaantuessa huolestuttavalla tahdilla emme kohdistaisi veronkevennyksiä rikkaimmille, vaan toteuttaisimme vihreän verouudistuksen, jossa haitoille asetetaan hinta ja toimeliaisuuden verotus kevenee. Sisäänpäin kääntymisen sijaan lisäämme työhön johtavaa maahanmuuttoa. Vastakkainasettelun sijaan etsimme tasapainoisia ratkaisuja työmarkkinoiden uudistamiseksi. Emme pahenna työvoimapulaa, vaan korjaamme sitä.

Vihreät on sitoutunut taittamaan julkisen talouden velkaantumista ja tekemään tämän vaalikauden aikana päätökset talouden vahvistamiseksi 6 miljardin euron edestä. Ohjenuoramme tämän toteuttamiselle vastuullisesti on 1+2+3-malli, jossa menoja sopeutetaan yhteensä miljardin euron edestä, veropohjaa vahvistetaan kahdella miljardilla ja työllisyyttä, kasvua ja tuottavuutta vauhdittavat rakenteelliset uudistukset tuottavat kolmen miljardin vaikutuksen 2030-luvulle tultaessa. Orpon hallitus sen sijaan aikoo leikata menoja 4 miljardilla ja toteuttaa 2 miljardilla rakenteellisia uudistuksia.

Päivitämme talouspoliittisia valintojamme tarvittaessa suhdannetilanne huomioiden. Tällaisina aikoina on varauduttava myös arvaamattomiin kriiseihin, jotka voivat hidastaa velkaantumisen taittamista, mutta toisaalta tarjota sysäyksen tarvittaville rakennemuutoksille, kuten irtautumiselle fossiiliriippuvuudesta.

Vaihtoehtobudjetin avainluvut

 • Julkista taloutta vahvistavat toimet 2,29 mrd. e
 • Menoleikkaukset 560 milj. e
 • Hallituksen menolisäysten peruminen 76 milj. e
 • Veromuutokset 1650 milj. e

 

 • Julkista taloutta heikentävät toimet 1,68 mrd. e
 • Menolisäykset 479 milj. e
 • Hallituksen leikkausten peruminen 716 milj. e
 • Veromuutokset 489 milj. e

Valtion talouden tasapaino verrattuna Orpon hallituksen esitykseen +603 milj. e

Verrattuna Orpon hallitukseen:

 • Panostamme koulutukseen 220 miljoonaa euroa enemmän kuin Orpon hallitus.
 • Panostamme luonnonsuojeluun 120 miljoonaa euroa enemmän kuin Orpon hallitus.
 • Panostamme lapsiperheisiin ja nuoriin 460 miljoonaa euroa enemmän kuin Orpon hallitus.
 • Parannamme pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa 326 euroa / kk verrattuna hallitukseen.
 • Karsimme ympäristölle haitallisia suoria tukia ja verotukia 581 miljoonaa euron edestä.
 • Vahvistamme työllisyyttä yli 25 000 hengellä jo ensi vuoden toimilla.
 • Vahvistamme julkista taloutta ja vähennämme velkaantumista 603 miljoonaa euroa enemmän kuin Orpon hallitus.

Tutustu tulevaisuusbudjettiin

 

Eduskunnan tietopalvelun laskelmiin Vihreiden vaihtoehtobudjetin reformien vaikutuksista voit tutustua täällä. Vihreiden budjettiin on tehty joitain muutoksia vielä laskelmien jälkeen. Vaihtoehtobudjetista on tehty myös sukupuolivaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnit.