Katja Alvoittu kertoo viisi pointtia vihreästä taloudesta: ”Tehtävämme on huolehtia, että nuorilla on kykyä ja mahdollisuudet selvitä”

08.12.2021

Nuorilla on valtava taakka edessään. Hyvinvointia pitää luoda vähemmällä väellä sekä luonnonvarojen rajallisuuden ja ilmastomuutoksen vuoksi suuremmilla rajoituksilla kuin koskaan aikaisemmin. Vihreän Sivistysliiton tuoreen pääsihteerin Katja Alvoitun mukaan talouden ytimessä on ihmisen toimeliaisuus. 

 

  1. Talouden säännöt ilmasto- ja luontoystävällisiksi

”Taloudellinen toiminta on saatava kestävälle pohjalle. Se on talouspolitiikan tärkein tavoite vain Vihreillä, joten ajatukset ja avaukset siitä lepäävät eniten meidän harteillamme. Vielä ei olla lähelläkään kestävyyttä, olipa kyseessä sitten ilmasto tai luonto. 

Talous ei ole aikaisemminkaan romahtanut siihen, että toiminnan reunaehtoja on säädelty esimerkiksi parantamalla työoloja tai suojelemalla luontoa. Luontopääoman kulutusta pitää vähentää reilusti. Se on varallisuuden laji siinä missä muukin, mutta sen arvottaminen on vielä alkutekijöissään. 

Talouden ytimessä on ihmisen toimeliaisuus. Tekemistä ja keksimistä kyllä riittää, sillä koko kestävä infra on rakennettava uudestaan ilman hiiltä.” 

 

  1. Yhteistä kakkua pitää osata tehdä ja jakaa hyvässä tasapainossa

”Julkisen rahan käytöstä on valtavasti paineita ja toiveita. Pitää panostaa koulutukseen, luonnonsuojeluun, mielenterveyteen, kehitysyhteistyöhön ja moneen muuhun tärkeään asiaan. Lista on loputon, ja siksi minusta on tärkeää, että mietimme kakun jakamisen rinnalla sen tekemistä. 

Puoluekentän oikealla laidalla talouspolitiikka keikahtaa helposti kakun tekemiseen ja vasemmalla sen jakamiseen. Vihreille on ollut leimallista harrastaa molempia. Painopiste on vain ajan saatossa vaihdellut. 

Käytännössä kakun tekeminen tarkoittaa muun muassa panostuksia kasvun edellytyksiin, kuten osaamiseen ja työllisyyttä vahvistaviin toimiin. Korkea osaaminen luo korkeaa tuottavuutta, joka tuottaa korkeaa elintasoa.”

 

  1. Olennaista ei ole velan määrä, vaan se, mihin sitä käyttää

”Vihreillä on oikeudenmukaisuuteen vahva sukupolvet ylittävä tulokulma. Se aktualisoituu nyt, kun hyvinvointia pitää luoda vähemmällä väellä ja suuremmilla rajoituksilla kuin koskaan aikaisemmin. Se on mieletön taakka, nuoret stressaavat sen alla. 

Meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että nuorilla on kykyä ja mahdollisuudet selvitä siitä. Panostukset mielenterveyteen ovat myös panostusta nuorten mahdollisuuksiin. 

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on yksi tapa lähestyä myös velkakysymystä. Velassa oikeutetuin osuus on se, joka parantaa nuorten mahdollisuuksia selvitä siitä, mitä heillä on edessään. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiolainalla vahvistetaan mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa. 

Meillä pitää olla osaamista, jota maailmanmarkkinoilla tarvitaan. Minusta keskustelua valtion velasta pitäisi alkaa käydä laajemmin kuin mitä nyt tehdään. Investoinnit ja käyttömenot pitäisi erottaa toisistaan paremmin ja velkaa koskeva säännöt päivittää niin, että voimme vastata tämän päivän haasteisiin, mutta tehdä turvallisesti myös talouden näkökulmasta.”  

 

  1. Pienillä askeleilla kohti uudenlaista sosiaaliturvaa

”Vihreät ovat aikanaan sysänneet liikkeelle sosiaaliturvan uudistuksen. Osmo Soininvaara puhui perustuloon nojaavasta turvasta jo viime vuosituhannen puolella. Vihreille sosiaaliturvan uudistaminen ei ole vanhan viilaamista, vaan se nojaa kokonaan toisenlaisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. 

Universaali ja vastikkeeton perustulo on edelleen utooppinen ja radikaali ajatus, joka saa yhä aikaan vahvaa vastustusta. Olemme kuitenkin kulkeneet sinne pienin, usein huomaamattomin askelein. Tarvitsemme sellaisen turvan, jossa ei ole mahdollisuutta väliinputoamisiin. Sosiaaliturvan tilkkutäkistä päästään paremmin lämmittävään peittoon. 

Vaikeampi asia on kysymys vastikkeettomuudesta. Se, että jokaisella on oikeus perusturvaan, tuntuu olevan ylitsepääsemätön lähtökohta sosiaaliturvan uudistamiselle.” 

 

  1. Tuloeroja tasataan veropolitiikalla

”Tuloerojen tasaaminen kuuluu vihreiden tavoittelemiin asioihin. Vihreät ovat perinteisesti tulleet tuloerojen tasaamiskeskusteluun köyhyyden kautta. Jokainen, joka on matkustanut suurten tuloerojen maissa, on nähnyt, kuinka valtava kielteinen vaikutus sillä on yhteiskuntaan laajemminkin. Ylenpalttinen vauraus kärjistää myös köyhyyttä. Maailma, jossa tuloeroja on tasattu, on parempi paikka kaikille. 

Köyhyydessä on kaksi ulottuvuutta: on huolehdittava toisaalta siitä, että köyhillä on inhimilliset elinolot, ja toisaalta siitä, että polku pois köyhyydestä pysyy mahdollisena. Tärkeintä olisi huolehtia siitä, että verotuksen progressiivisuus ulottuisi myös ylimpiin tuloluokkiin eikä siellä olisi niin paljon mahdollisuuksia kiertää verotusta. Tässä pitää onnistua jo siksikin, että verotuksen moraalinen perusta säilyy.

Katja Alvoittu
Työ
: Vihreän Sivistysliiton pääsihteeri ja opintokeskus Vision opintojohtaja
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: YTM
Tausta: Toiminut muun muassa Vihreän eduskuntaryhmän poliittisena asiantuntijana, työministerin erityisavustajana ja puoleen poliittisena sihteerinä
Hyvä uutinen: ”Yhdysvaltojen paluu Pariisin ilmastosopimukseen.”

 

Agendallani-juttusarjassa vihreät vaikuttajat kertovat ratkaisuehdotuksiaan johonkin tärkeään asiaan.

Teksti: Sirkku Saariaho   

Kuva: Meeri Utti