Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: ”Työtä luonnon kunnostamisessa riittää”

20.11.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on huolissaan luonnon monimuotoisuudesta ja Suomen soista. Niitä tulee suojella, mutta myös ennallistaa ja hoitaa. Ympäristöministeriön Helmi-ohjelma on yksi ratkaisu tähän.

Uusimman hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n maankäytön raportin sanoma syksyltä 2019 on selvä.

”Nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt ilmastonmuutosta, ja maankäyttö täytyy muuttaa nykyistä kestävämmäksi”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

”Ihminen on vallannut lähes kaiken maapinta-alan ottamalla käyttöönsä luonnon ekosysteemejä.”

 Esimerkkinä ministeri mainitsee suot, jotka on otettu maa- ja metsätalouden ja turvetuotannon käyttöön.

”Meillä on luonnonvaraisia soita todella vähän. Soiden suojelun tarve on ollut tiedossa jo pitkään. Mutta tärkeää on myös ojitettujen alueiden ennallistaminen – kunhan se tehdään ilmasto huomioiden. Meillähän luonnonsuojelu on perinteisesti perustunut siihen, että suojellaan jokin alue. Ennallistaminen ja luonnonhoitotoimet ovat jääneet sivurooliin.”

Ympäristöministeriön käynnistämällä Helmi-ohjelmalla halutaankin muistuttaa, että luonnonsuojelualueiden tarkoitus ei ole vain säilöä alueita sellaisinaan, vaan joissain tapauksissa monimuotoisuuden turvaaminen vaatii kohteiden hoitamista. Ohjelman tavoite on pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä.

”Todella toivon, että Helmi tuo ymmärrystä ja keskustelua. Helmi-ohjelmaa ei ole tarkoitettu vain tämän hallituksen ajaksi. Toivottavasti myös jatkossa rahoituksesta pidetään huolta, ja luonnonsuojelun saamaan rahaan tehty korotus jää pysyväksi.”

Helmi tuottaa uusia ideoita luonnonsuojeluun

Kuva suosta

Krista Mikkonen toivoo, että IPCC:n raportti herättää tajuamaan luonnon monimuotoisuuden tärkeyden ja pohtimaan, miten Suomessa voisi laajemminkin palauttaa alueita luonnontilaisiksi.

”Meillä on tarvetta myös metsien ennallistamistoimille. Nähtäväksi jää, siirtyykö metsien monimuotoisuutta turvaava METSO aikanaan Helmi-sateenvarjon alle.

Helmin pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitus saada valmistelluiksi ensi kevään aikana. Toukokuussa käynnistettiin jo Kunta-Helmi, kolmen miljoonan euron potti, josta kunnat voivat hakea avustusta luonnonhoito- ja ennallistamishankkeisiinsa. Kiinnostusta on, koska luonnonhoito luo myös työpaikkoja. Ensimmäiset 16 hanketta käynnistettiin jo kesällä 2020.

”Helmin on oikeasti tarkoitus elää ja tuottaa uusia ideoita luonnonsuojeluun. Työtä Suomen luonnon kunnostamisessa riittää”, Krista Mikkonen sanoo.

Teksti: Eeva Pitkälä

Suokuva: Timo Kujala

 

LUE LISÄÄ: Soiden ennallistaminen tukee monimuotoisuutta ja ilmastotyötä