Tietopoliittisen ohjelman avoin kommenttikierros

Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmä toivoo evästystä työhönsä.

Laitamme tietopoliittisen ohjelman luonnoksen julkiselle kommentointikierrokselle 18.11.2020. Saadun palautteen pohjalta ohjelmaa työstetään eteenpäin puoluevaltuuskunnan hyväksyttäväksi keväällä 2021.

Ohjelmaluonnos on kommentoitavissa 10. tammikuuta 2021 asti.

Lisätietoja antaa vihreiden tietoyhteiskuntaryhmän puheenjohtaja:
Antti ’Jogi’ Poikola
044 337 55439
antti.poikola@iki.fi

Työryhmän kokoonpano

Mikä tietopolitiikka?

Tietopolitiikka on uusi muotoutumassa oleva politiikkalohko, joka on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuva ja liittyy läpileikkaavasti kaikkiin yhteiskunnan alueisiin. Esimerkiksi tiedon käyttö, tekoäly, automaatio sekä valtava määrä digitalisaation myötä syntyneitä teknologioita ja palveluja vaikuttavat meihin joka päivä.

Tietopolitiikalla vastataan digitalisaation uusiin vaatimuksiin. Haluamme osaltamme tukea ihmislähtöistä digitalisaatiota ja tunnistaa myös digitalisaation ympäristövaikutukset.

Avoimella kommenttikierroksella pyrimme saamaan paperiin erilaisia näkemyksiä, asiantuntemusta ja vinkkejä, sekä löytämään tekijöitä, joiden kanssa voimme yhdessä edistää tietopolitiikan tavoitteita.

Tietopolitiikaan on jo syntynyt eri puolueiden välille hyvä parlamentaarisen yhteistyön kulttuuri (Tietopolitiikka.fi). Avoimella kommenttikierroksella kutsumme myös muut puolueet pureskelemaan ajatuksia kanssamme.

Webinaari

Kommenttikierros alkoi Ajatuspaja Vision tukemalla webinaarilla 18.11. klo 16–17:

Webinaarissa Antti ‘Jogi’ Poikola ja Minna Wikström Vihreiden tietoyhteiskuntaryhmästä esittelivät luonnoksen sisällön ja avasivat avoimen palautekierroksen.

Luonnosta kommentoivat sparrauspanelistit Jouni Markkanen (Kokoomus), Laura Halenius (johtava asiantuntija, Sitra), Leena Romppainen (puheenjohtaja, Effi ry.) ja Harri Junttila (päätoimittaja, Tekniikka & Talous).