7 tapaa edistää yhdenvertaisuutta politiikassa

03.03.2021

Demokratiassa politiikka kuuluu jokaiselle. Tämä periaate ei toteudu, jos seksismin, rasismin, häirinnän ja muun asiattoman käytöksen torjuntaa ei oteta vakavasti. Etenkin vaalien alla on keskeistä, että jokainen pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman tökeröä kohtelua.

Kenenkään ei pitäisi joutua sietämään törkeää käytöstä. Siksi on jokaisen ja erityisesti jokaisen puolueen vastuulla puolustaa yhdenvertaisuutta. Se on kuitenkin monesti helpommin sanottu kuin tehty. Siksi kokosin tämän lyhyen listan tavoista edistää yhdenvertaisuutta:

1. Puututaan asiattomaan käytökseen ja kuunnellaan ihmisten kokemuksia. Kuuntelu on tärkeää, sillä muuten ongelmat jäävät helposti piiloon.

2. Tehdään kunnon suunnitelma ja ohjeet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Valitaan vastuuhenkilöt eri toimien edistämiseksi.

3. Viestitään ohjeista mahdollisimman tehokkaasti. Näin jokainen tietää mitä tehdä, jos kohtaa tai huomaa asiatonta käytöstä.

4. Tarjotaan kaikille ja erityisesti vastuuhenkilöille koulutusta yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä asiattoman käytöksen ja syrjivien rakenteiden tunnistamisesta.

5. Sitoutetaan kaikki – erityisesti ehdokkaat – kohtelemaan muita asiallisesti. Jos ei tähän pysty sitoutumaan, ei pitäisi olla mitään asiaa luottamustehtäviin. Puolueet voivat tehdä tämän esimerkiksi sisällyttämällä asian ehdokassopimukseen.

6. Hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta oman toiminnan kehittämisessä. Näin tunnistetaan, jos jokin asia on jäänyt omalla organisaatiolla huomiotta.

7. Pyritään kulttuuriin, joka on avoin kehittämisideoille. Feminismin ydin ei ole täydellisyys vaan jatkuva oppiminen.

Lähdetään yhdessä kääntämään kehityksen suuntaa kohti yhdenvertaisempaa Suomea!