Vapaus ja tasavertaisuus kuuluu kaikille

30.11.2023

Vihreät hyväksyivät puolueen uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman Tampereella puoluevaltuuston kokouksessaan. Ohjelmassa käsitellään sekä tavoitteita että ratkaisuja laajalla kirjolla ihmisten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Vihreä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka on kaikissa tilanteissa ihmisoikeusperusteista. Ajattelu lähtee siitä, että ihmiset ovat moniulotteisia ja jokaisella on omanlaisensa yhdistelmä erilaisia ominaisuuksia ja taustatekijöitä. Meistä jokainen on siis yhtäaikaa osana erilaisia ihmisryhmiä ja vähemmistöjä, eikä siksi kukaan ole syrjinnästä vapaa.

Vihreiden mielestä ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei toteudu passiivisesti itsestään, vaan sitä täytyy aktiivisesti edistää niin lainsäädännöllä kuin muillakin konkreettisilla keinoilla. Rasismi yhteiskunnassa kaikissa sen muodoissa on merkittävä ongelma ja ilman aktiivisia antirasistisia toimia nollatoleranssin julistaminen rasismille on tyhjää ja tavoitteen kannalta jopa haitallista. Pääministeri Orpo on antanut rasismin normalisoinnista malliesimerkin puhumalla rasismin torjunnan tärkeydestä samalla jättäen puuttumatta hallituspuolueista esiin pulpahtelevaan rasismiin. Vihreiden ohjelmassa rasismia torjutaan monipuolisilla ja konkreettisilla toimintaa korostavilla keinoilla. Meidän valintamme on tehdä muutakin kuin puhua.

Syrjintää on yhteiskunnassa monenlaista: se voi olla suoraa tai välillistä, räikeää tai rakenteisiin piiloutunutta. Kaikki sen muodot ovat kuitenkin todellisia ja haitallisia, ja sen vuoksi ohjelmassa esitetään ratkaisuja syrjinnän poistamiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi monelta eri elämän osa-alueelta aina työelämästä terveyteen. Vihreille kaikki syrjintä on poistamisen arvoista.

Ohjelmassa ei myöskään kierrellä tai hyssytellä niitä vakavia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia, jotka koskettavat monia ihan arkipäivän tasolla. Oli kyse sitten naisiin kohdistuvasta väkivallasta, miesten alhaisesta elinajanodotteesta, etnisiin väestöryhmiin kohdistuvasta rasismista, sateenkaari-ihmisten syrjinnästä tai esimerkiksi saamelaisiin ja vammaisiin ihmisiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, näiden kaikkien epäkohtien korjaamiseksi Vihreät tuovat pöytään selkeitä ja konkreettisia ratkaisuja.

Vapaus hengittää ja elää omana itsenään on myös oleellinen terveys- ja hyvinvointikysymys. Etenkin nuorten mielenterveys on nykyään koetuksella ja ohjelmassa Vihreät kiinnittävätkin erityistä huomiota mielenterveyskriisiin sekä hoitoonpääsyn ongelmista johtuviin ihmisten välisiin terveyseroihin. Suomessa kuolee keskimäärin kaksi ihmistä itsemurhaan joka päivä. Vihreät haluavat painaa tämän lukeman nollaan ja kutsuvatkin muut puolueet ja koko yhteiskunnan mukaan toteuttamaan tätä tavoitetta.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja omien lähiyhteisöjen tuki on yksi tasavertaisen kohtelun perusedellytyksiä. THL:n tuore väestötutkimus kertoo kuitenkin hälyttäviä lukuja ihmisten lisääntyvästä syrjään jäämisestä. Yli puoli miljoonaa suomalaista kokee yksinäisyyttä. Myös joka kymmenes suomalainen kokee erittäin heikkoa yhteiskunnallista osallisuutta. Sitä kokee muita enemmän erityisesti nuoret miehet. Ohjelmassa Vihreät tavoittelevat tahattomasta yksinäisyydestä ja syrjäytyneisyydestä vapaata yhteiskuntaa, jota tulee edistää muun muassa kansallisella yksinäisyyden torjunnan ohjelmalla.

Vihreiden mielestä jokaisen tulee voida määrätä omaan elämäänsä liittyvistä asioista, kuten kehostaan, taloudellisista valinnoistaan, sosiaalisesta ympäristöstään ja maailmankatsomuksestaan. Ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on Vihreän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan ydintä, joka näkyy vahvoina kirjauksina ohjelmassa. Aborttioikeutta tulee vahvistaa ja eutanasian mahdollistavan lain valmistelu tulee aloittaa. Sekä uskonnonvapautta että vapautta uskonnosta tulee molempia vahvistaa. Väkivallan torjuntaan niin fyysisessä kuin digitaalisessa maailmassa esitämme ohjelmassa kymmenittäin ratkaisuja.

Vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden on toteuduttava yhteiskunnassa täysimääräisesti. Tätä vahvistamaan Vihreät haluavat muun muassa, että vammaisten ihmisten oikeudet kirjataan perustuslain perusoikeusluetteloon, kuten ne on jo kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. Suomen on myös tunnistettava ja tunnustettava saamelaisiin kohdistetut sorron muodot, jotka jatkuvat tänäkin päivänä muun muassa oikeusloukkauksina ja kolonialismin kieltämisenä.

Vihreille on selvää, että lasten kehollinen koskemattomuus tulee turvata täysimääräisesti kaikille lapsille sukupuoleen katsomatta. Kysymmekin Orpon hallitukselta, miksi olette hallitusohjelmassa ilmoittaneet kriminalisoivanne tyttöjen sukuelinten silpomisen, mutta ette poikien ja muiden? 

Samaan aikaan työelämän puolella Orpon hallituksen kaavailemat työmarkkinamuutokset eivät pelkästään pysäytä tasa-arvokehitystä, vaan jopa kääntävät kelloa taaksepäin. Vihreiden mielestä hyvä työelämä kuuluu yhtä tasavertaisesti kaikille sukupuolille ja muun muassa avoimen ja tasa-arvoisen palkkauksen eteen tulee tehdä konkreettisia toimia. Naisvaltaisten alojen lukittaminen pysyvään palkka-epätasa-arvoon ja naisten jättäminen rakenteelliseen eläkeköyhyysriskiin ei Vihreille missään nimessä käy. Myös lapsiperheissä vanhempien hoivavastuun tasaisempaan jakautumiseen Vihreät ehdottavat ohjelmassa monia ratkaisuja, muun muassa uudistamalla perhevapaajärjestelmää entistä tasa-arvoisemmaksi.

Kyse on toiminnasta, siis aktiivisesta tekemisestä, niistä konkreettisista toimista joita tarvitaan tehokkaita tuloksia varten. Olemme siinä mielessä kärsimätöntä sakkia, ettemme ole valmiita odottamaan vuosikymmeniä tai vuosisatoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hissuttaista etenemistä pelkän hyvän tahdon varassa.

Lopulta kyse on vapaudesta, siitä ihmisyyden ytimeen kuuluvasta palosta. Olla vapaa syrjinnästä ja sorrosta, olla vapaa vihasta ja väkivallasta, ja olla myös vapaa ennakkoluuloista muita kohtaan. Sitä me Vihreät ohjelmallamme tavoittelemme. Meidän mielestä vasta kun viimeinenkin tästä yhteiskuntamme moninaisesta joukosta on täysin vapaa ja tasavertainen, niin vasta silloin voimme sanoa, että me kaikki olemme.

Tutustu ohjelmaan