Aborttilainsäädäntö on viimein uudistettava kunnioittamaan raskaana olevan itsemääräämisoikeutta

27.05.2021

Suomen aborttilainsäädäntö on vanhentunut ja vaatii ripeää korjaamista. 70-luvulla säädetty laki ei kunnioita raskaana olevan kehollista itsemääräämisoikeutta. Lakia on uudistettava niin, että jatkossa aborttiin riittää raskaana olevan oma ilmoitus.

Oma tahto 2020 -kansalaisaloitteen tavoitteena on päivittää laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että vaatimukset keskeytyksen perustelusta ja kahden lääkärin lausunnosta poistetaan. Raskaudenkeskeytyksen saisi jatkossakin omasta pyynnöstä 12. raskausviikkoon asti eli aloitteessa ei ehdoteta muutoksia viikkorajoihin. 

Itsemääräämisoikeus toteutuu, kun raskaana oleva saa päättää siitä, mitä hänen keholleen tapahtuu. Voimassa oleva laki ei tätä mahdollista. Raskaudenkeskeytys edellyttää tällä hetkellä perustelua ja kahden lääkärin lausuntoa. Noin 90 prosenttia aborteista tehdään sosiaalisin perustein. Aborttia perustellaan esimerkiksi parisuhteella tai sen puuttumisella, taloudellisella tilanteella, asumisella ja tulevaisuuden suunnitelmilla. Tällaisen perustelun vaatiminen on nöyryyttävää, eikä kunnioita raskaana olevan tahtoa päättää omasta kehostaan.

Vaatimus kahden lääkärin lausunnosta pitkittää ja monimutkaistaa abortin saamista. Vaatimus on peräisin ajalta, jolloin raskaudenkeskeytykset tehtiin kirurgisina operaatioina. Nyt kuitenkin valtaosa keskeytyksistä tehdään lääkkeillä. Terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää tehokkaammin, kun jatkossa aborttiin riittäisi yhden lääkärin lausunto. Jokaiselle raskaudenkeskeytystä harkitsevalle on edelleenkin oltava tarjolla ammattitaitoista keskusteluapua päätöksen tekemisen tueksi. 

Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeuskysymys. On helppo tuudittautua ajatukseen, että ihmisoikeudet menevät eteenpäin, kun tieto lisääntyy ja maat vaurastuvat. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvää. Naisten ja tyttöjen oikeuksia polkevat liikkeet ovat saaneet entistä vahvemman jalansijan koronan aikana. Liikkeet eivät ole mitään pieniä porukoita, vaan vakaasti rahoitettuja ja järjestäytyneitä. Myös Suomesta löytyy tahoja, jotka ovat valmiita viittaamaan kintaalla naisten ja tyttöjen oikeuksille.

Siksi on tärkeää, että seksuaalioikeuksia vahvistetaan monella rintamalla. Aborttilainsäädännön lisäksi seksuaalirikoslainsäädäntö uudistetaan suostumukseen perustuvaksi. Tätä työtä tehdään parhaillaan oikeusministeriössä. Abortin saannin vaikeuttaminen ei ole viisas eikä inhimillinen keino vähentää ei-toivottuja raskauksia ja abortteja. Sen sijaan maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on todistetusti kustannusneutraali ja tehokas keino siihen. Maksuton ehkäisy on laajennettava Suomen jokaiseen kuntaan, jotta seksuaaliterveyden edistäminen ei ole asuinpaikasta kiinni.

Oma tahto 2020 -kansalaisaloite on eduskunnassa lähetekeskustelussa torstaina 27.5.