Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen lisää myös nuorten paineita

18.03.2024

Suomalaisen koulutusjärjestelmän erikoisuus ja tärkeä elementti on ollut, että polkuaan voi myös muuttaa. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kuitenkin vaikeuttaa tai jopa estää uudelleenkouluttautumisen.

Korkeakoulujen yhteishaku on nyt alkanut. Lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja esimerkiksi vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan jo joka kolmas yläkouluikäinen tyttö kokee ahdistuneisuusoireilua. En voi olla miettimättä, mikä merkitys on koulutuspoliittisilla toimilla, jotka ovat lisänneet paineita koulutusvalintoihin.

Nuoret joutuvat tekemään päätöksen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen välillä jo 15-vuotiaana. Todistusvalinta on vaikeuttanut siirtymää ammatilliselta toiselta asteelta korkeakoulutukseen, minkä vuoksi jo yhdeksännellä luokalla tulisi tietää, haluaako opiskella lisää ja jos, niin mitä alaa haluaisi oppia toisen asteen jälkeen. Samoin ensikertalaiskiintiön vuoksi alaa on aiempaa vaikeampi vaihtaa.

Usein alan oppii tuntemaan vasta, kun sillä työskentelee. Muuttuneiden toiveiden ja tarpeiden lisäksi uudelleenkouluttautumisen tarpeita syntyy kuitenkin myös siitä, että emme voi tietää, mitä töitä tai aloja työmarkkinoilla tulevaisuudessa on.

Lisäksi työelämä on menossa siihen suuntaan, että nuoret eivät tee samaa työtä saman työnantajan palveluksessa eläkeikään asti. Senkin vuoksi aikuiskoulutustuen leikkaaminen aiheuttaa nuorille välillisesti paineita valita kerralla oikein, eikä palvele tätä jo tällä hetkellä havaittavissa olevaa työelämän muutossuuntaa.

Tulevaisuuden polkujen sulkeminen lisää painetta valita oikein ja samalla nuorten kuormitusta heikentäen heidän hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Tosiasiassa ihmisen odotukset ja tavoitteet elämältä muuttuvat koko ajan, ja varmasti nuoruudessa vielä useammin ja nopeammin. Nuorille tulee mahdollistaa oman polun etsiminen kokeilemalla ja virheitä tekemällä.

Meidän tulee tukea nuorten hyvinvointia ja vähentää nuorten paineita koulutusvalinnoista säilyttämällä mahdollisuus vaihtaa suuntaa. Lakkauttamisen sijaan aikuiskoulutustukea on uudistettava vastaamaan paremmin ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Kirjoitus julkaistu alunperin Aamulehdessä 18.3.