Eduskunnan startup-ryhmä tiivistää vuoropuhelua yritysten ja päättäjien välillä

08.10.2021

Olemme perustaneet eduskuntaan uuden startupeihin ja kasvuyrityksiin keskittyvän ryhmän. Tavoitteenamme on saada nostettua startup-yritysten merkitystä, mahdollisuuksia ja haasteita vahvemmin päättäjien tietoon ja tiivistää keskusteluyhteyttä yritysten kanssa. Saan kunnian toimia ryhmän varapuheenjohtajana.

Suomalaiset startup-yritykset ovat menestyneet viime vuosina poikkeuksellisen hyvin ja onnistuneet houkuttelemaan ennätyksellisesti pääomarahoitusta myös pandemian aikana. Suunta on oikea, sillä elinkeinopolitiikan painopisteen on siirryttävä vahvemmin arvoketjujen alkupään tuotannosta tuottavuuden kasvattamiseen, mikäli haluamme nauttia hyvinvointiyhteiskunnasta myös tulevaisuudessa.

Olen jo pitkään peräänkuuluttanut sitä, että Suomen elinkeinopolitiikassa tulee huomioida paremmin kansainvälinen edelläkävijyys, uudet teknologiat sekä luovat ja osaamisintensiiviset alat, jotka tuottavat enemmän arvonlisäystä taloudelle. Talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi startupit luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseen. 

Kauppatieteilijänä ja tutkijana tiedän, että alkuvaiheen yritysten haasteet ja tarpeet ovat monin tavoin erityisiä. Eduskunnan startup-ryhmä käy vuoropuhelua yritysten kanssa selvittääkseen, mitä meidän kannattaisi tehdä toisin; miten esimerkiksi innovaatiojärjestelmän rahoitusinstrumentteja tulisi muokata.

Yksi suurimmista tämänhetkisistä kasvun esteistä on osaajapula. Kilpailu kansainvälisistä osaajista on kovaa, mutta samalla maahantuloon liittyvät prosessit ovat hitaita. Olemme tällä eduskuntakaudella edistäneet tilannetta helpottavia ratkaisuja. Hallitus on antanut eduskunnalle vastikään esityksen kansallisesta D-viisumista. Myös esimerkiksi TKI-rahoituksen tasoa ja koulutusastetta on nostettava.

Eduskunnan startup-ryhmän perustaminen ajoittuu samaan hetkeen Suomen startup-yhteisön lanseeraamisen kanssa. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä ja sitä, mihin suuntaan saamme talouskeskustelua ja valtion elinkeinopolitiikkaa kehitettyä.

Suomessa voi yhdistyä Piilaakson ja kestävän yhteiskunnan parhaat puolet, kuten reilu työ- ja yrityskulttuuri, koulutusmahdollisuudet, puhdas luonto ja rohkeat avaukset. Meillä on halutessamme mahdollisuus olla eurooppalainen Piilaakso, joka ratkaisee esimerkiksi puhtaan veden puutetta uusin tavoin.