Emma Karin ryhmäpuhe 11.2.2020

11.02.2020

Me aloitamme nyt uutta vuosikymmentä. Siksi on syytä katsoa eteenpäin.

Mutta miten puhua tulevaisuudesta keskellä vauvakatoa?

Me tiedämme, että moni toivoo lasta, mutta ei uskalla tai voi toteuttaa toivettaan.

Jotkut pelkäävät, etteivät rahat riitä. Toiset huolehtivat, ettei ura kestä vanhenpainvapaita. Monella epävarmuus maapallon tulevaisuudesta saa kysymään, uskaltaako tähän maailmaan enää tehdä lasta.

Meidän tehtävämme tässä salissa ei ole käskeä naisia synnyttämään uusia veronmaksajia isänmaan takia.

Meidän tehtävämme on rakentaa maata, jossa tulevaisuuteen voi luottaa.

Meidän tehtävämme on tehdä politiikkaa, joka luo toivoa.

Maa, joka nojaa tulevaisuuteen, uskoo koulutukseen. Siellä pienimmät eivät jää jalkoihin.

Hyvinvoivassa Suomessa lapset kuitenkin eriarvoistuvat, koulutuserot kasvavat  ja pahoinvointi kasaantuu.

Jos me haluamme tähän muutosta, meidän on annettava tukea opintien kaikille askelille.

Varhaiskasvatuksessa muurataan koko elämän oppimisen kivijalka.

Siksi jo ensi elokuusta alkaen me palautamme jokaiselle lapselle tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienennämme ryhmäkokoja.

Me palkkaamme lisää opettajia ja panostamme koulutuksen tasa-arvoon. Koulutusleikkauksia perutaan ja rikottua korjataan.

Oppivelvollisuuden jatkamisen lisäksi vihreät kannattavat esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi ja maksutonta varhaiskasvatusta.

Sillä tulevaisuuteen uskovassa maassa koulutus ei ole maksullista, ei varsinkaan kaikkein pienimmille.

Samalla kun pidämme huolta heistä, jotka ovat tämän maan rakentaneet, meidän on nostettava niitä, jotka tulevat huolehtimaan meistä.

Suomessa yli 100 000 lasta elää köyhyydessä. Köyhyys vaikuttaa lapsiin vakavalla tavalla.

Se sulkee lasten edestä ovia, jotka muille ovat auki. Ja se vie vanhemmilta voimat.

Siksi me olemme päättäneet parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Me nostamme opintotuen huoltajakorotusta ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä teemme korotuksia lapsilisiin.

Vihreille on selvää, että näin rikkaassa maassa ainoa oikea tavoite on poistaa lapsiperheköyhyys kokonaan.

Tämä on maa, jossa pienen lapsen äiti voi olla pääministeri. Se on asia, josta me saamme kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ennen meitä tehneet työtä tässä salissa tasa-arvon puolesta. Naisten on voitava luottaa siihen, ettei vauvahaave tarkoita urasta luopumista.

Siksi tämä hallitus tekee sen, missä on aikaisemmin epäonnistuttu. Me uudistamme perhevapaat niin, että perheiden tasa-arvo ja vapaiden joustavuus lisääntyy.

Vihreät haluavat, ettei lapsihaave maksa äidille uraa, ja että isille annetaan tasa-arvoinen oikeus luoda se ainutlaatuinen suhde omaan lapseensa.

2020-luvulla tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus ei johdu enää vain koulutuksesta, rahasta tai urasta. Yhä useampi on huolissaan planeettamme tulevaisuudesta.

Siksi tämä hallitus rakentaa polun hiilineutraaliin Suomeen, ja tekee Suomesta maailman ensimmäisen fossiilittoman hyvinvointivaltion.

Tämä tarkoittaa 35 miljoonan hiilitonnin päästövähennyksiä.Nykyisillä toimilla tästä katetaan 16 miljoonaa tonnia. Meillä on edessämme 19 miljoonan hiilitonnin edestä töitä.

Meille on selvää, että jos päästöjä ei vähennetä tarpeeksi jollain sektorilla, on toisaalla tehtävä enemmän.

Jos liikenteen päästöt eivät vähene tarpeeksi, vähennetään enemmän teollisuudessa.

Ja jos turpeesta ei luovuta, on maataloudessa tehtävä sitäkin enemmän.

Ilmastokriisin rinnalla luonnon monimuotoisuus hupenee ennennäkemätöntä vauhtia.

Tämä ei tapahdu vain Amazonissa tai Australian palavissa metsissä. Suomen luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia.

Siksi me olemme nostaneet luonnonsuojelun rahoitusta historiallisen paljon. Ympäristöministeri Mikkosen johdolla suojellaan nyt enemmän luontoa kuin koskaan.

Emmekä me suojele luontoa itseämme varten, me teemme sen niiden takia, jotka ovat täällä meidän jälkeemme.

Heitä varten me puolustamme aapasoita, aarniometsiä ja vapaita koskia.

Heitä varten me puolustamme mehiläisiä, järvilohia, punasotkia ja Saimaan kuutteja.

Koska tämä maa on kaunis ja ihmeellinen paikka, ja kuten vihreässä eduskuntaryhmässä on jo todettu, tämä on maa, jossa toive lapsesta kannattaa uskaltaa toteuttaa.