Estämme tuilla konkurssiaaltoa

13.05.2020

Hallitus on sopinut taloudellisissa vaikeuksissa olevien yrittäjien ja liiketoimintaa tekevien järjestöjen ja säätiöiden tukemisesta. Nyt on pelastettava mahdollisimman monia konkurssilta.

Koronakriisi ei ole koetellut kaikkia aloja tasapuolisesti. Ruokakauppojen myynti on kasvanut, mutta samaan aikaan ravintolat, parturit ja kampaamot sekä liikuntakeskukset ovat voineet menettää lähes kaikki asiakkaansa. Nyt tukea suunnataan nimenomaan niille toimijoille, joilla taloudelliset menetykset ovat olleet suurimmat.

Meille vihreille oli tärkeää, että yritystukia ei jaeta vain toiminnan kehittämiseen, vaan myös kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin ja välttämättömiin palkkoihin. Koronakriisin keskellä on suuri joukko etenkin palveluyrityksiä, joiden asiakkaat ovat koronan myötä kadonneet, mutta kulut ovat jatkaneet juoksemistaan. Ilman tukea moni yrittäjä olisi lohduttomassa tilanteessa. Olemme hallituksessa nyt päättäneet, että tukea jaetaan myös kiinteisiin kustannuksiin.

Olemme korostaneet myös sitä, että kriteerien on oltava eri yritysten suhteen tasavertaiset, ja että niiden jakamisessa ei voi tapahtua tapauskohtaista syrjintää. Nyt jaettava tuki on yhdenvertaista, ja se myönnetään kaikille niille, jotka täyttävät tuen saamisen ehdot.

Kriisi ei koske vain yrityksiä. Vihreille oli tärkeää, että myös liiketoimintaa tekevät järjestöt ja säätiöt huomioidaan tukia jaettaessa. Suomessa on lukuisia liiketoimintaa pyörittäviä järjestöjä, jotka vastaavat esimerkiksi monista kulttuuritapahtumista. Tämä toiminta on käynyt vaikeaksi tai mahdottomaksi rajoitustoimista ja viruksen uhasta johtuen, mutta aikaisemmin nämä toimijat ovat olleet väliinputoajia eri tukimallien suhteen.

Tukien riittävyyden lisäksi olemme korostaneet niiden nopeasti jakamisen tärkeyttä. Muutama viikkokin ajaa monet pienyrittäjät todella vaikeaan tilanteeseen, ja kuukausissa puhumme konkurssiaallon vaarasta. Tukien jakamisen on tapahduttava mahdollisimman sujuvasti hakijan kannalta. Tähän kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Julkisuudessa on puhututtanut paljon se, kuka on oikeutettu tukeen ja kuka ei. Ilmeisiin väärinkäytöksiin pitää pystyä puuttumaan. Jos jälkeenpäin huomataan, että tukia on haettu väärin perustein tai ne on käytetty muuten kuin tarkoitetulla tavalla, ne voidaan myös periä takaisin. Meille vihreille on ollut alusta asti selvää, ettei tukia ole tarkoitettu esimerkiksi osinkoina jaettaviksi, harmaaseen talouteen tai veroparatiiseihin piilotettavaksi.