EU:n elpymisrahaston hyväksyminen on Suomen etu

07.05.2021

Euroopan unionin koronaelpymispaketin hyväksymisestä eduskunnassa on tullut erikoinen näytös, jossa pelataan kovilla panoksilla sekä Suomen että koko Euroopan tulevaisuudella. Vihreiden kanta on selvä: on Suomen ja suomalaisten etu, että vahvasti ilmastotoimiin kohdistuva ja talouden toipumiselle tärkeä elpymispaketti toteutuu.

Poliittisen kohinan taustalla monelle on voinut jäädä epäselväksi, miksi elpymispaketti on meille kaikille hyödyksi ja sen hyväksyminen suomalaisille hyvä asia? Suomi saa elpymispaketista rahaa vihreään siirtymään, hiilineutraalin Suomen rakentamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Talouden hyvinvointi tuo työpaikkoja ja turvaa hyvinvointia.

Elinkeinoelämä näkee selvästi kuinka riippuvainen Suomen talouden elpyminen on koko EU:n sisämarkkinoiden elpymisestä: Suomen etu on tukea EU:n elpymispakettia. Vaarassa ovat suomalaisten työpaikat vientialoilla, sillä Suomi on riippuvainen yhteisten sisämarkkinoiden vetoavusta vientiteollisuudelle.

Elpymispaketti, eli EU:n omien varojen päätös, vaatii hyväksynnän kaikissa EU:n jäsenmaissa. Jos 750 miljardin euron paketti ei saa tukea, ei myöskään EU:n monivuotista budjettia voida nykymuodossa hyväksyä. Tämä ketjureaktio on arvaamaton ja Suomelle varmasti haitallinen vaihtoehto.

Muut kansalliset parlamentit eivät näytä suhtautuvan elpymispakettiin yhtä kielteisesti kuin Suomi, eivät edes perinteisesti “nuukana nelikkona” tunnetut maat. Suomessa perustuslakivaliokunta katsoi, osin poliittisin eikä vain oikeudellisin perustein, että paketin hyväksynnälle ylipäänsä vaaditaan eduskunnasta kahden kolmasosan enemmistöä. Siksi pelkkien hallituspuolueiden edustajien äänillä ei saada pakettia läpi.

Vastuu on nyt Suomen eduskunnalla. Me vihreät Euroopan parlamentin jäsenet asetamme nyt toivomme siihen, että kansanedustajat yli puoluerajojen tuntevat vastuunsa ja kykenevät tässä isossa päätöksessä toimimaan viisaasti. Tulevaisuudellemme tärkeän elpymispaketin tulee toteutua.

Alviina Alametsä

Heidi Hautala

Ville Niinistö

Vihreät Euroopan parlamentin jäsenet