Hallitus päätti keinoista liikenteen päästöjen puolittamiseksi 2030 mennessä

07.05.2021

Hallitus on päättänyt fossiilittoman liikenteen tiekartasta, jossa linjataan marssijärjestys liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Päätös on merkittävä askel kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Liikenteen päästövähennyksissä sama ratkaisu ei sovi kaikkialle, joten käyttöön otetaan laaja joukko erilaisia toimia.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on ilmastopolitiikan ytimessä. Viidennes Suomen päästöistä tulee liikenteestä. Hallitus on jo tehnyt muun muassa miljardi-investoinnit raiteisiin, ja nyt päätimme laajasta joukosta uusia toimenpiteitä. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoite on kova, mutta saavutettavissa.

Kaikki ratkaisut eivät sovi kaikkialle, mutta kaikkia keinoja tarvitaan. Siellä, missä autoilu on välttämätöntä, uuden auton hankkijaa tulee kannustaa valitsemaan päästötön ajoneuvo. Tiiviimmin asutuilla alueilla asuvia hyödyttää entistä parempi joukkoliikenne sekä pyöräily- ja kävelyreitit. Vanhan auton omistajat puolestaan voivat vähentää päästöjään kohtuuhintaisella kaasu- tai etanolikonversiolla. Pitkät matkat on joka puolella Suomea mukavampi taittaa raiteilla kuin autoillen.

Tulevaisuuden fossiiliton liikenne on nykyistä monipuolisempaa. Vaihtoehdot liikkumiseen eivät kapene, vaan paranevat. On aika siirtyä joko-tai-ajattelusta sekä-että-ajatteluun. Päästövähennykset tullaan toteuttamaan myös ihmisten kannalta oikeudenmukaisella tavalla.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisiä toimenpiteitä aletaan toteuttaa heti, ja osa on jo käynnissä. Hallitus tukee muun muassa biokaasun jakeluverkoston laajentamista sekä sähköautojen latausinfran rakentamista taloyhtiöiden ja työpaikkojen parkkipaikoille sekä huoltoasemille. 

Ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluvat myös joukkoliikennetuet, kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, täyssähköauton hankintatuki, konversiotuet etanoli- ja kaasuautoille, sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet ja biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto. Näillä päätöksillä vähennämme päästöjä arviolta 0,62 megatonnia, mikä on yli kolmasosa vaadittavasta määrästä. Syksyyn mennessä arvioidaan myös etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia liikenteen päästöihin sekä jakeluvelvoitteen nostoa edelleen. Kesällä saamme myös tietää, millaisia EU-tason toimia on tulossa liikenteen päästöjen vähentämiseksi.  

Mikäli näillä toimilla ei vielä päästä tavoitteeseen, tekee hallitus ensi syksynä tarvittavat lisäpäätökset. Tätä varten hallitus jatkaa liikenteen hinnoitteluvaihtoehtojen valmistelua muun muassa kansallisen päästökaupan muodossa. Hintaohjaus on kuitenkin vasta viimesijainen keino.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta koskee tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan kotimaan liikenteen päästöistä. Hallitus teki myös omat erilliset päätökset lento-, sisävesi- ja meriliikenteen päästöjen merkittävästä vähentämisestä. Toivon, että kunnat, yritykset, yksityishenkilöt ja koko yhteiskunta tarttuvat nyt liikenteen päästövähennyksiä vauhdittaviin mahdollisuuksiin.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on merkittävä osa hiilineutraalin Suomen rakentamista. Hallituksen ilmastotyö on edennyt aikataulussa ja itse asiassa päästöt vähenevät nyt Ilmastopaneelin mukaan jopa nopeammin kuin hiilineutraaliuspolku edellyttäisi. Työtä on kuitenkin vielä edessä. Hallitus on sitoutunut tekemään päätökset 2035 hiilineutraaliustavoitteesta vielä puuttuvista 11 megatonnin päästövähennyskeinoista syksyn budjettiriihessä.