Hoitotakuu etenee

17.11.2021

Tänään lähti lausuntokierrokselle lakiesitys perusterveydenhuollon hoitotakuusta.

– Tämä on tärkeä uudistus, joka laittaa kuntoon yhden julkisen terveydenhuollon
suurimmista ongelmista eli takaa nopean hoitoonpääsyn”, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hän on vihreiden edustaja sote-ministeriryhmässä.

Aikarajat tiukentuvat nykyisestä, sillä hoidontarpeen arviointi pitää tehdä jo ensimmäisen yhteydenoton aikana tai viimeistään samana päivänä nykyisen kolmen päivän asemesta.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on jatkossa päästävä seitsemässä päivässä, kun nykyisen hoitotakuun aikaraja on kolme kuukautta. Suun terveydenhuollon puolella nykyinen kuuden kuukauden määräaika lyhenisi kolmeen kuukauteen.

Hoitotakuun tiukennuksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa vuonna 2023 eli pian sen jälkeen, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille. Mikäli hyvinvointialue ei itse pysty antamaan palvelua määräaikojen puitteissa, sen on hankittava palvelu muilta palveluntuottajilta.

– Tässä otetaan iso askel oikeaan suuntaan, ja muutos koskee niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin terveysongelmia. Tämä lakimuutos tukee tärkeällä tavalla hyvinvointialueilla tapahtuvaa sote-uudistuksen toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista. Rakenneuudistuksen lisäksi sote-uudistus on myös palvelu-uudistus – perusterveydenhuoltoa vahvistetaan”, painottaa Mikkonen.

Mielenterveyspalveluiden osalta esitys parantaa matalan kynnyksen palveluihin pääsyä. Hoitotakuun piiriin kuuluu perusterveydenhuollossa annettava ensivaiheen hoito mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden, unettomuuden ja lievien riippuvuuksien osalta. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja lyhyet psykososiaaliset terapiajaksot kuuluvat hoitotakuun piiriin.

Hoitotakuu ei kuitenkaan sellaisenaan toteuta terapiatakuuta ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä on jatkettava. Hoitotakuuesityksen lausuntokierroksella pyydetään erikseen palautetta mielenterveyspalveluiden asemasta ja saatavuudesta osana hoitotakuuta. Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että mielenterveyspalveluiden kokonaisuuteen palataan lausuntokierroksen jälkeen.

– Vihreät kannattaa hoitotakuun lisäksi terapiatakuun toteuttamista. Mielenterveyden häiriöiden kanssa painiskelevia ei saa jättää ongelmiensa kanssa odottamaan. Terapiatakuu on Vihreiden pitkäaikainen tavoite, jota aiomme edistää jatkossakin”, Mikkonen lisää.

Haastattelupyynnöt

erityisavustaja Jukka Vornanen, puh. 040 5936791