Jokaisella lapsella on oikeus tukeen jo varhaiskasvatuksessa

20.11.2020

Tänään on kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä ja lisäksi vietetään mielenterveyden viikkoa. Siksi nyt on tärkeä päivä puhua lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, oppimisen tukeen ja hyvinvointiin. Peruskoulun lisäksi myös varhaiskasvatuksessa lapsella pitää olla mahdollisuus riittävään ja oikea-aikaiseen oppimisen tukeen. Myös psykologien osaamista lasten tunnetaitojen edistämisessä ja oppimisen pulmien ratkaisemisessa tarvitaan. 

Opintien varhaiset askeleet ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Panostamalla varhaiskasvatukseen tuemme lasten oppimista ja ennaltaehkäisemme ongelmia. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus saada yksilöllistä tukea kasvuun ja oppimiseen sekä ennen kaikkea tulla nähdyksi. 

Hallitus on satsannut lasten hyvinvointiin ja varhaiskasvatukseen monin eri keinoin. Olemme palauttaneet lasten subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienentäneet ryhmäkokoja ja lähteneet parantamaan oppimisen tukea. Yksi parhaista keinoista tukea lapsiperheiden arkea ja vähentää eriarvoistumista on panostaa varhaiskasvatukseen.

Vallitsevista kriiseistä huolimatta päiväkotiarjen tulee olla turvallista lapselle jokaisena päivänä ja varhaiskasvatuksen laadukasta. Tämän varmistaakseen hallitus on käynnistänyt Vihreiden ajaman mallin varhaiskasvatuksen oppimisen tukeen. Siihen on satsattu 15 miljoonaa euroa rahoitusta. Tämä on tärkeä askel, jotta varmistamme jo koulutuspolun alkupäässä kaikkien lasten tarvitseman tuen.

Lapselle on taattava riittävä tuki oikeaan aikaan. Lisärahoitusta osaavan henkilöstön palkkaamiseen ja tukipalveluiden varmistamiseen on kohdennettava päiväkoteihin niin, että välittäviä aikuisia ja tukipalveluita on riittävästi siellä, missä niitä tarvitaan. On tärkeää, että tuen jatkuvuus varmistetaan koko koulutuspolun ajan.

Kouluissa työskentelee opettajien lisäksi psykologeja, joiden tehtävänä on tukea kaikkien lasten ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa oikeutta vastaavaan tukeen ei kuitenkaan ole. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä paremmin lapset ja perheet voivat. Nyt kun oppimisen tuki tuodaan osaksi varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, olisi samalla tarpeen määrittää tarkemmin psykologien työtä osana varhaiskasvatusta. Psykologeilla on tärkeää osaamista lasten tunne- ja kaveritaitojen tukemisessa sekä oppimisen ja mielen pulmien ratkomisessa. Psykologien työ tulee nivoa osaksi kasvun, oppimisen ja hoivan kokonaisuutta ja päiväkotien arkipäivää.

Esimerkiksi Oulussa ja Vantaalla on päiväkodeissa otettu psykologeja osaksi varhaiskasvatusta. Psykologit ovat tukeneet henkilökuntaa, lasten kehitystä ja myös perheitä. Tämä on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja paljon kiitosta. 

Päiväkodin tulee olla turvallinen paikka, jossa on aikaa keskustella ja kohdata. Lasta pitää tukea ja kannustaa ajoissa sen sijaan että keskityttäisiin lapsen ongelmien nimeämiseen ja korjaamiseen. Myös myöhemmin kouluissa ilmeneviä työrauhaongelmia ja kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä opettamalla tunne- ja kaveritaitoja jo päiväkodista lähtien.

Varhaiskasvatuksessa, kuten kaikessa muussakin koulutuksessa, kyse on loppujen lopuksi laadusta. Osaava ja koulutettu henkilökunta, toimivat ryhmäkoot ja riittävä oppimisen tuki ovat tärkeitä, jotta lapsille turvataan mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen paikka kasvaa ja oppia. Se on jokaisen lapsen oikeus.