Kaksivuotinen esiopetus on voitto lapsen oikeuksille

21.01.2021

Politiikassa on asioita, joiden puolesta taistelee aina. Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on minulle tällainen asia. Kolme vuotta sitten ehdotimme Vihreissä, että esiopetusta laajennetaan. Ensi syksystä alkaen tuhannet viisivuotiaat aloittavat esiopetuksen. Se tuntuu uskomattomalta.

Lasten väliset oppimiserot ovat kasvaneet Suomessa pitkään ja erot näkyvät jo pienissä lapsissa. Tärkeimmät askeleet lapsen oppimispolulla ovat ne ensimmäiset. Koulutuksen mallimaassa varhaisen oppimisen merkitykseen on herätty aivan liian myöhään. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on yhtä Euroopan heikointa. Varhaiskasvatus on vuosia jäänyt muiden koulutusasteiden varjoon.

Kaksivuotista esiopetusta kokeillaan syksystä lähtien yli sadassa kunnassa eri puolilla maata. Kokeilu tuo yhä useamman lapsen maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia, lisää koulutuksen tasa-arvoa ja vähentää syrjäytymisriskiä. Kokeilu alkaa tämän vuoden elokuussa ja jatkuu toukokuuhun 2024 asti.

Kyse ei ole oppivelvollisuuden laajentamisesta tai pakosta. Viisivuotiaista ei tietenkään tehdä pikkukoululaisia. Meillä on maailman parhaat varhaisen oppimisen asiantuntijat rakentamassa perustaa juuri viisivuotiaiden oppimista tukevalle esiopetukselle laulun, leikin ja ilon avulla. Kyse on lapsen oikeudesta maksuttomaan esiopetukseen.

Vihreiden tavoite on pysäyttää lastemme eriarvoistuminen ja koulutuspohjamme rapautuminen. Esiopetuksen laajentaminen on etenkin niiden lasten etu, jotka tarvitsevat eniten tukea. Nyt juuri he jäävät usein varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

Kokeilun loputtua vihreiden tavoite on tehdä maksuttomasta kaksivuotisesta esiopetuksesta pysyvästi jokaisen lapsen oikeus.