Kansalaisten medialukutaitoja on vahvistettava

18.02.2020

Valeuutisten ja disinformaation määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tällaisena aikana on panostettava kansalaisten medialukutaidon vahvistamiseen.

Medialukutaito kuvaa kansalaisten kykyä lukea ja ymmärtää mediaa. Medialukutaitoon liittyy olennaisesti taito suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Medialukutaitoon kuuluu myös taito käyttää asianmukaisia laitteita, joten kyse on lukutaitoa suuremmasta ilmiöstä.

Suomalaisten yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet päästä informaation äärelle. Näin valeuutisten ja disinformaation aikana riippumatonta mediaa tarvitaan yhä enemmän. On tärkeää, että julkisrahoitteinen Yleisradio tavoittaa sisällöillään kaikenikäiset suomalaiset koko maassa. Riippumatonta tiedonvälitystä on tuettava, jotta mediamaisema säilyy monipuolisena.

Medialukutaito on myös demokratian toimintaedellytys. Äänestäjät voivat arvioida poliitikkojen toimintaa mediatietojen kautta. Tämä edellyttää, että mediaa osataan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että väärän tiedon ja valeuutisoinnin leviämistä ehkäistään edistämällä medialukutaitoa muun muassa opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä.

On hyvä kannustaa yliopistoja vahvistamaan medialukutaidon opetusta osana tulevien opettajien koulutusta. Nyt jo kouluissa työskenteleville opettajille on tarjottavat täydennyskoulutusta, jotta lapsille ja nuorille voidaan opettaa ajantasaisia keinoja käyttää mediaa.

On hyvä huomioida, että medialukutaitoja on opetettava myös muille väestöryhmille. Miten voisimme vahvistaa esimerkiksi pienten lasten vanhempien, työttömien ja eläkeläisten medialukutaitoja? Toivon, että myös näitä pohditaan hallituksessa.

Lukutaito ja medialukutaito linkittyvät toisiinsa. Ilman riittävää lukutaitoa, ei kansalaisilla ole valmiuksia lukea mediaa kriittisesti. Tutkimuksen mukaan Suomessa on noin 370 000 työikäistä, joilla on heikko lukutaito. Se on 370 000 kertaa liikaa. Erityisen huolissani olen poikien lukutaidosta. Pisa-tutkimuksen mukaan tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on Suomessa suurempi kuin missään muussa OECD-maassa. Myös heikkojen lukijoiden määrä on kasvanut. Joka seitsemännen lukutaito ei Pisa-tutkimuksen mukaan ole yllä opiskelun tai yhteiskunnassa toimimisen riittävälle tasolle. Vahvistamalla lukutaidon opetusta tuemme myös koululaisten medialukutaitoja.

Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisella kansalaisella on oltava riittävät valmiudet tarkastella mediaa kriittisesti. Medialukutaidon edistäminen on yhteinen tehtävämme, johon jokainen voi osallistua joka päivä.