Kaupunkien pakki täynnä luontoratkaisuja

19.01.2021

Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin mukaan nykymenolla jopa miljoona lajia on kuolemassa sukupuuttoon. Meillä Suomessa jo joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Vielä 50-luvulla hömötiainen oli maamme neljänneksi yleisin lintulaji, mutta nyt se on erittäin uhanalainen.

Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan mukaan kaikkia. Tänään julkaisemamme paketti tarjoaa kaupungeille ja vähän pienemmillekin kunnille 10 käytännön työkalua vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Perinteisesti kaupunkien rooli on nähty erityisesti arvokkaiden luontokohteiden suojelemisessa. Esimerkiksi Oulussa vuosien kamppailu päätyi lopulta luonnon voittoon, kun Sanginjoelle saatiin perustettua laaja luonnonsuojelualue. Suojeltuja alueita tarvitaan lisää, ja niitä pitää kytkeä toisiinsa, jotta eliöt pystyvät siirtymään alueelta toiselle.

Rinnalle tarvitaan silti muitakin keinoja. Tänään julkaistussa paketissa painopiste onkin uudemmissa ja vähän kekseliäissäkin ratkaisuissa.

Osa ehdotuksista koskee kaupunkien luontotyötä strategisella tasolla. Hyvä perusta on pyrkiä luonnon vaalimisen kärkikaupungiksi. Kaupunki voi nostaa luontotyön painoarvoa myös paketoimalla siitä kärkihankkeen, laatimalla ohjelmia keskeisten elinympäristöjen vaalimiseen ja valitsemalla näyttävän lippulaivakohteen.

Kaupunkien valttikortti on valta päättää maankäytöstä. Luontoa voi vaalia lakisääteisen rauhoittamisen lisäksi joustavasti esimerkiksi erilaisilla kaavamerkinnöillä. Ennallistaminen taas tarjoaa hyvän välineen kasvattaa monimuotoisuutta kaupungin omilla mailla.

Osa paketin ehdotuksista on hyvin käytännönläheisiä. Kaupunki voi esimerkiksi kerätä paikallisten niittykasvien siemeniä, kylvää niitä omille mailleen ja tarjota myös asukkaiden käyttöön. Monille uhanalaisille eliöille elintärkeän lahopuun määrää voi lisätä kaupungin metsissä.

Tuore ajatus on myös lisätä kaupungeissa pienelinympäristöjä eli mikrohabitaatteja kuten lammikoita. Kaikkea kaupungin ei tarvitse tehdä itse, vaan mukaan luonnon hoitamiseen voidaan innostaa esimerkiksi asukas- ja luontoyhdistyksiä.

Uutisotsikot luontokadon etenemisestä voivat vaikuttaa lohduttomilta. Meillä on kuitenkin pakki täynnä työkaluja, joilla vaalia ainutkertaista luontoamme.

Kymmenen kohdan pakettimme esittelee joitakin mahdollisia luontoratkaisuja, joita kaupungit ja kunnat ympäri Suomea voivat vapaasti hyödyntää. Kevään kuntavaalit tarjoavat hyvän tilaisuuden nostaa paikallisia luontoratkaisuja keskusteluun – ja penätä niitä ehdokkailta.

Tutustu ratkaisuihin