Kiertotaloudesta vauhtia talouden uudistamiseen ja tasapainottamiseen

03.04.2024

Kiertota­lous on yksi merkittä­vim­mistä maailmaa muokkaa­vista talouden trendeistä

Kun ilmastokriisi ja luontokato etenevät, tarvitaan uusia tapoja valmistaa, toimittaa ja ostaa tuotteita ja palveluita. Kiertotaloudessa ei enää tuoteta ja kuluteta jatkuvasti lisää, vaan hyödynnetään jo käytössä olevien tuotteiden arvo mahdollisimman pitkään.

Myös Suomen talouden tulevaisuus on kiertotaloudessa. Juuri julkaistun Suomen ympäristökeskuksen (Syke) johtaman skenaariotyön mukaan kiertotalous voi vahvistaa Suomen talouskehitystä merkittävästi vuoteen 2035 mennessä samalla, kun materiaalinkäyttöä tehostetaan ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Arvioiden mukaan kiertotalouden innovaatiot voivat tuoda Eurooppaan jopa 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotaloudella on siis myös suuri potentiaali julkisen talouden vahvistamisessa. Suomen talouden suuri haaste on heikko tuottavuuskehitys, johon kiertotalous tarjoaa ratkaisuja. Samalla kiertotalous voi tuoda suoria säästöjä, kun esimerkiksi julkisissa hankinnoissa uusien materiaalien tarve vähenee. Kiertotalouden vauhdittamisen tulisikin olla hallituksen työkalupakissa huhtikuun kehysriihessä, kun julkisen talouden tasapainottamiseksi etsitään uusia keinoja.

Kiertotalous vastaa myös toiseen talouden haasteeseen, Suomen talouden omavaraisuuteen. Kun materiaalit pysyvät kierrossa pidempään, olemme vähemmän riippuvaisia globaaleista toimitusketjuista ja esimerkiksi Kiinan kaltaisista autoritäärisistä valtioista. Kiertotalous vahvistaa talouden resilienssiä, eli talouden kykyä toimia lisääntyvien häiriöiden ja kriisien aikana.

Suomella on kaikki mahdollisuudet olla kiertotalouden edelläkävijä. Meillä on vahvaa kiertotalouteen liittyvää osaamista, riittävästi puhdasta sähköä sekä luotettava investointiympäristö. Syken kiertotalousbarometrin mukaan suomalaisilla yrityksillä on kiertotaloudesta laajaa ymmärrystä ja yritykset haluaisivat edistää kiertotaloutta toiminnassaan. Yritykset myös kokevat kiertotalouden edistämisen arvojensa mukaiseksi.

Suomen kiertotalousaste on kuitenkin vielä matala verrattuna muihin EU-maihin, ja Suomessa käytetään henkeä kohden valtava määrä luonnonvaroja. Kiertotalouden investoinnit ja innovaatiot eivät myöskään rantaudu Suomeen itsestään, vaan niiden eteen tulee tehdä konkreettisia toimia. Tarvitaan samanaikaisesti vaikuttavia taloudellisia ohjauskeinoja sekä normien ja kulutuskäyttäytymisen muutosta. Taloudellisten kannusteiden vipuvoima löytyy hinnoista ja kannattavuudesta, normeihin taas voidaan vaikuttaa tarjoamalla kuluttajille sujuvia tapoja hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia.

Kiertotaloutta tulee vauhdittaa määrätietoisesti, jotta taloudellinen toiminta saadaan asettumaan planeetan rajojen sisälle. Keinoja kiertotalouden edistämiseksi löytyy.

Tutustu täällä 10 keinoomme vauhdittaa kiertotaloutta >>

Krista Mikkonen, Vihreiden kansanedustaja
Tiina Elo, Vihreiden kansanedustaja