Kiitos jokaiselle uuden translain puolesta taistelleelle – pakkosterilisaatio poistuu

22.09.2022

Pitkä puurtaminen on tuottanut tulosta ja translaki on annettu eduskunnalle. Uusi laki parantaa transihmisten oikeuksia ja poistaa edellytyksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Translain uudistus on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä toimista ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa. Sitä on vaadittu niin kansalaisaloittein kuin mielenilmauksinkin yli hallituskausien. Olin jo hetken huolissani, että toteutuuko hallitusohjelmaan ajamamme laki sittenkään, mutta työ tuotti vihdoin tulosta.

Haluan kiittää kaikkia vuosikymmenen uuden translain puolesta taistelleita: ilman teitä emme olisi tässä.

Vanha laki kytkee transihmisten mahdollisuuden vahvistaa juridinen sukupuolensa lääketieteellisiin hoitoihin. Sukupuoltaan ei voi vahvistaa ilman todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä. Käytännössä tämä on siis tarkoittanut pakkosterilisointia. Se on ollut räikeä itsemääräämisoikeuden loukkaus, jonka ei olisi voinut uskoa jatkuneen aina näihin päiviin saakka. On siis selvää, miksi olemme tälläkin hallituskaudella hoputtaneet uuden lain eteenpäin viemistä. Nyt vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu eikä juridinen sukupuolen vahvistaminen edellytä lääketieteellistä arviointia. Portinvartija siis poistuu ja yksilön oikeutta kunnioitetaan.

Uuden lain myötä vanhemmat voivat myös muuttaa väestötietojärjestelmän tietoihin nimikkeensä vastaamaan vahvistettua sukupuolta äidiksi tai isäksi. Lakiuudistus mahdollistaa vanhemmuusnimikkeen korjaamisen myös heille, jotka ovat vahvistaneet oikeudellisen sukupuolensa vanhan translain aikana.

Annoimme hallituksessa tällä viikolla eduskunnalle myös esityksen, jolla henkilötunnuksesta tehdään sukupuolineutraali. Sukupuolineutraali henkilötunnus parantaa ihmisten yksityisyyden suojaa, ja siitä on myös käytännöllistä hyötyä henkilötietojen hallinnoinnin kannalta.

Jatketaan puurtamista

Jatkamme työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien edistämiseksi. Vihreät tekevät vastaisuudessa töitä sen eteen, että saisimme uuden translain ulotettua myös alaikäisiin. Myös intersukupuolisten lasten tarpeeton kosmeettinen kirurgia tulisi kieltää translaissa. Sukupuolen vahvistamisen tulisi myös onnistua pelkällä ilmoituksella, sillä identiteetti on jokaisen oma asia.

Ensi hallituskaudella on tärkeää parantaa muun muassa transihmisten hoitojen saavutettavuutta ja lisätä lainsäädäntöön kolmas sukupuoli moninaisten sukupuoli-identiteettien tunnustamiseksi ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahvistamiseksi. 

Tänään voimme iloita, koska yksi merkittävä ihmisoikeuksien loukkaus poistuu Suomesta.

EDIT 22.9.2022 klo 16.56, muokattu jatkotyöhön liittyvä kohta.