Krista Mikkonen: Muovin ongelmiin puututtava lainsäädännöllä

03.03.2018

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kiinnitti huomiota luontoon päätyvään muoviroskaan ja siihen, kuinka maakuntauudistus on romuttamassa ympäristönsuojelua. Mikkonen puhui Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä 3.3.2018.

Muoviroskaa päätyy tällä hetkellä valtavasti luontoon. Siellä se pilkottuu ajan myötä mikromuoviksi.

– Juuri alkanut  #muovitonmaaliskuu-kampanja herättelee ihmisiä ajattelemaan muovia, sen välttämistä ja kierrättämistä. Kampanjan tarkoituksena on kokeilla, millaista olisi elää kuukausi ilman kertakäyttömuovia. Olen itsekin ottanut haasteen vastaan. Muovijätteen vähentämistä ei voi kuitenkaan jättää yksin kuluttajan harteille, vaan tarvitaan lainsäädäntöä, Mikkonen sanoi puheessaan.

– EU julkaisi tammikuussa historian ensimmäisen muovistrategiansa. Myös Suomen pitää laatia oma muovistrategia. Siinä pitää viitoittaa kotimaiset toimenpiteet muoviroskan vähentämiselle, muovin kierrätyksen lisäämiselle ja muovin korvaamiselle ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla, Mikkosen sanoi.

– Yksi suuri mikromuovien lähde on liikenne, sillä renkaista irtoaa paljon mikromuovia. Ei ole yhdentekevää, minne aurauslumet viedään. Lumia ei pitäisi kipata suoraan vesistöön, vaan sulamisvedet tulisi käsitellä niin, että mikromuovit saadaan ensin talteen, hän sanoi.

Mikkonen nosti puheessaan esille myös sen, että maakuntauudistus on romuttamassa Suomen ympäristönsuojelun. Hallituksen tarkoituksena on luoda uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova, johon yhdistetään nykyisten AVI:en ja ELY:jen toiminta. Tällä hetkellä ELY:illä on valitusoikeus AVI:en vesi- ja ympäristölupapäätöksistä. Uudella Luovalla ei tätä olisi, eikä erillistä yleisen edun valvonnan yksikköä.

– Jos hallituksen esitys menee läpi, se tarkoittaa isoa heikennystä ympäristönsuojeluun. Kukaan ei enää vahtisi, että lupapäätöksiä tehtäessä yleinen etu toteutuu, eikä ympäristö jää muiden intressien jalkoihin. Velvollisuus suojella ympäristöä on oltava jatkossakin valtiolla. Vihreät eivät hyväksy Luovan valitusoikeuden rajausta, Mikkonen sanoi puheessaan.

Lue koko puhe.

Vihreiden toimenpiteitä, joilla puututaan muovin ongelmiin.