Krista Mikkonen: Ympäristöhallinnon romuttaminen maakuntauudistuksessa estettävä

26.05.2018

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kiinnitti Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 26.5.2018 huomiota hallituksen pyrkimykseen heikentää ympäristöhallintoa. Hän vaati puheessaan myös parannuksia kaikkein pienituloisimpien asemaan.

– Sipilän hallitus on koko kautensa ajan systemaattisesti heikentänyt ympäristönsuojelua. Nyt maakuntauudistuksen yhteydessä hallitus haluaa heikentää ympäristöhallintoa entisestään. Hallitus on perustamassa uutta lupa- ja valvontavirasto Luovaa, johon yhdistetään nykyisten elyjen ja avien ympäristötoiminnot. Se sinänsä ei ole huono ajatus. Sen sijaan ympäristön kannalta katastrofaalista on se, että uuden viraston yhteyteen ei tule erillistä yksikköä, joka valvoo yleistä ympäristön etua. Ympäristöviranomaisilta viedään mahdollisuus valvoa ja tarvittaessa valittaa toisen viranomaisen päätöksestä kuten turve- tai kaivosluvista, Mikkonen sanoi puheessaan.

– Veden ja ilman laatu, kulttuuriympäristöt, virkistyskäyttö- ja maisema-arvot sekä arvokkaat elinympäristöt lajistoineen uhkaavat jäädä entistä helpommin elinkeinoelämän lyhytaikaisten etujen jalkoihin. Vihreät eivät tätä hyväksy. Valtion hallinnossa tarvitaan itsenäisiä, ympäristöä puolustavia viranomaisia, jotka vahtivat ympäristön etua, sillä luonto ei voi itse puolustaa itseään. Me vihreät olemme pitäneet tästä asiasta meteliä ja aiomme sitä jatkaa. Emme salli, että valtion ympäristöhallintoa romutetaan, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan luonnon lisäksi myös pienituloisten ääni kaipaa vahvistusta. Hallitus on kohdellut kaltoin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tyttömiä ja nuoria.

– Työttömyysturvan kestoa on lyhennetty. Sen tasoa on leikattu. Terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu, lääke- ja sairausmatkakorvausten omavastuuta on nostettu, diabetes- ja keliakiakorvauksia on vähennetty. Perusturvaetuudet on jäädytetty. Päälle vielä hallituksen aktiivimalli, joka leikkaa toimeentulosta juuri heiltä, joilla on kaikkein huonoimmat mahdollisuudet työllistyä tai kouluttautua. Se ajaa yhä useamman työttömän toimeentulotukiluukulle, Mikkonen sanoi.

– Hallituksen leikkaukset ovat osuneet kipeimmin nuoriin. Koulutuslupaus petettiin ja opintorahasta leikattiin neljännes. Nyt hallitus aikoo heikentää alle 30-vuotiaiden työttömyysturvaa helpottamalla määräaikaisuuksia ja irtisanomista. Nuorten väliset oppimiserot kasvavat. Velkaongelmat ja ulosotot lisääntyvät. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi viime vuonna 13 prosenttia, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan Vihreät haluaa parantaa kaikkein pienituloisimpien asemaa seitsemällä keinoilla: korottamalla perusturvan tasoa ja sitomalla sen indeksiin, nostamalla takuueläkettä, nostamalla opintorahaa, keventämällä etuuksia saavien verotusta nostamalla kunnallisveron perusvähennystä, nostamalla ansiotulovähennystä, jotta toimeentulotuen saajalle jää työtuloista enemmän käteen, nostamalla asumistuen tasoa ja yhdistämällä sote-asiakasmaksujen sekä lääke- ja sairausmatkakustannusten maksukatot.

– Näillä esityksillä me Vihreät haluamme panostaa kaikkien pienituloisimpien aseman välittömään parantamiseen reilu puoli miljardia euroa. Sillä me haluamme pitää huolta kaikkien heikoimmassa asemassa olevista, Mikkonen sanoi.

Lue koko puhe.