Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan ilmastolakia vastaava luontolaki

29.12.2021

Tämä hallitus panostaa luonnonsuojeluun historiallisen paljon. Se on iso askel oikeaan suuntaan, mutta ei riitä meitä uhkaavan luontokadon pysäyttämiseen. Luonnonsuojelulain vieminen maaliin on tämän hallituksen luontopolitiikan tärkeimpiä tehtäviä. Sen jälkeen Suomi tarvitsee luontolain.

Luontokato ja kuudes sukupuuttoaalto tapahtuvat koko ajan kiihtyvällä tahdilla aivan silmiemme edessä, myös meillä Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen torjunnan ohella tärkein tehtävämme elinkelpoisen planeetan säilyttämiseksi.

Juuri siitä syystä tämä hallitus on panostanut ennennäkemättömän paljon suomalaisen luonnon suojeluun, ennallistamiseen ja kunnostamiseen. Historiallinen rahoitus on mahdollistanut sen, että olemme suojelleet tuhansia hehtaareja soita ja metsiä, sekä laajentaneet vapaaehtoisen metsiensuojelun myös pohjoiseen Suomeen. 

Meidän on myös tärkeää saada pitkään valmisteltu luonnonsuojelulaki maaliin, joka monilta osin parantaa nykyistä luonnonsuojelun tasoamme ja on keskeinen väline luontokadon pysäyttämiseen Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii tehokkaista kansallisia ratkaisuja, sillä vain me suomalaiset voimme suojella suomalaisen luonnon ja sen lajit. 

Täsmätoimena yhden hallituskauden ponnistelut eivät kuitenkaan riitä vastaamaan luontokadon pysäyttämisen valtavaan haasteeseen. Siksi vähintään nykyisen suuruisesta luonnonsuojelun rahoituksesta on tehtävä uusi normaali.

Vaikka työtä luonnon eteen tehdään ehkä enemmän kuin koskaan, tosiasia on, että monimuotoisuus edelleen hupenee meillä ja maailmalla. Joka yhdeksäs suomalainen laji ja miltei puolet erilaisista luontotyypeistämme on uhanalaisia, eli vaarassa hävitä kokonaan.

Jos nyt käsillämme olevat keinot eivät riitä, tarvitsemme Suomeen luontolain. Tämä olisi luonteeltaan ilmastolain kaltainen laki, joka kirjaisi lakiin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisen ja velvoittaisi kunkin hallituksen raportoimaan työstään luontokadon pysäyttämiseksi. Luontolaki toisi luontokadon lainsäädännön tasolla jokaisen hallituksen pöydälle, yli vaalikausien.

Luontolaki tarkoittaisi myös ajattelun muutosta suomalaiseen luonnonsuojeluun. Luontolaki varmistaisi, että emme suojelisi ainoastaan pistemäisesti kaikkein arvokkaimpia luontokohteitamme tai -lajejamme, vaan se pakottaisi ottamaan huomioon luontoarvot ja ihan sen tavallisen luonnon ympärillämme läpileikkaavasti ja kokoavasti. 

Luontokadon torjunnan on oltava agendalla ihan kaikissa päätöksissä, kaikilla hallinnonaloilla ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Luontokadon ja ilmastokriisin juurisyy on ylikulutus. Siksi on tärkeää, että myös luonto otetaan läpileikkaavasti huomioon kaikessa ihmistoiminnassa halinnonalasta riippumatta. Askel tähän suuntaan on esitys ekologisesta kompensaatiosta osana luonnonsuojelulain uudistusta. 

Uskon, että yhteisen suomalaisen luonnon turvaaminen yhdistää suomalaisia puoluekannasta riippumatta. Tarvitsemme pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotta myös lapsemme voivat kasvaa maassa, jonka luonto on täynnä ihmeitä.