Krista Mikkonen: Suomen ilmastopaneelin selvitys vahvistaa tiukkojen ilmastotoimien tarpeen

04.10.2019

Tänään julkaistu Suomen ilmastopaneelin selvitys kertoo, että Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii päättäväisiä ilmastotoimia. Ympäristöministeri Krista Mikkonen kommentoi selvitystä Luxemburgista, jossa hän on parhaillaan johtamassa EU:n ympäristöneuvostoa:

– Hallituksen tehtävänä on varmistaa riittävät ilmastotoimet, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmastolain päivitystyö on nyt käynnistymässä. Heti ensi vuonna alkaa tärkeimpien ilmastosuunnitelmiemme päivitys, kun energia- ja ilmastostrategiaa ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa päivitetään tarvittavien selvitysten valmistuttua, Krista Mikkonen sanoo.

– Hallituksen puoliväliriihessä on tarkasteltava, onko näissä strategioissa päästy hiilineutraaliustavoitteen vaatimalle tasolle. Siihen mennessä päätöksiä merkittävistä ilmastotoimista pitää olla tehtynä. Ensi vuoden tärkein yksittäinen ilmastopäätös on energiaverotuksen kokonaisuudistus, jolla energiaverotus on käännettävä hiilineutraaliustavoitteen vaatimalle uralle, Mikkonen sanoo. 

– Suomen ilmastopaneelin selvityksen valossa on selvää, että maankäyttösektorilla on tehtävä kunnianhimoisia ilmastotoimia. Budjetissa maankäytön ilmastotoimiin on tulossa huomattavaa rahoitusta. Ilmastopaneelin selvitys korostaa tarvetta löytää ratkaisuja esimerkiksi turvemaiden raivaukseen ja metsien käytön pitämiseen ilmaston kannalta kestävällä tasolla, Mikkonen sanoo.

– Selvitys korostaa tarvetta vähentää teollisuuden päästöjä. Tämä asettaa kunnianhimoiset tavoitteet käynnissä olevalle yhteiselle tiekarttatyölle. Hienoa että suomalainen teollisuus on nähnyt ilmastotoimet uutena vientivalttina. Valtio on mukana tukemassa työtä kohti hiilineutraalia teollisuutta, Mikkonen sanoo.