Krista Mikkosen puhe puoluevaltuustossa 24.9.

24.09.2022

Hyvät ystävät,

Tervetuloa minunkin puolestani Pohjois-Savoon ja Kuopioon. Olen tosi iloinen, että vihreät on kokoontunut viime aikoina usein yhteen täällä Itä-Suomessa. Puoluekokous pidettiin toukokuussa Joensuussa, hallitusryhmämme kesäkokous elokuussa Mikkelissä ja nyt olemme Kallaveden rannalla Kuopiossa.Itä-Suomen kokoontumiset ovat hyvä esimerkki siitä, että meillä on aktiivista ja vahvaa puoluetoimintaa ympäri Suomen. Vihreät ovat koko maan puolue ja sitä ajatusta tukee vihreiden uusi aluepoliittinen ohjelma, jonka puoluevaltuusto hyväksyy tänä viikonloppuna.

Pohjois-Savon maakunta ei ulotu itärajalle asti, mutta Savo-Karjalan vaalipiiri on rajavaalipiiri. Savo-Karjalan vaalipiiriin kuuluu yhteensä 304 kilometriä itärajaa ja rajan yli tehtävän kaupan ja yhteistyön väheneminen vaikuttaa suoraan alueen ihmisiin. 

Kun Suomen turvallisuusympäristö muuttui ja kanssakäyminen rajan yli supistui, muuttui samalla toimintaympäristö koko Itä-Suomessa radikaalisti ja pitkäaikaisesti. Se on luonut suurta epävarmuutta. Itä-Suomen tulotaso on ollut muuhun maahan verrattuna alhaisempi jo aiemmin, Nyt meidän on varmistettava, ettei ero kasva entisestään. 

Itä-Suomi tarvitsee nyt erityistä tukea ja sitä olemme hallituksessa myös antaneet. Ensi vuodeksi laaditussa Itä-Suomen, noin 60 miljoonan euron ylimääräisessä tukipaketissa näkyy vahvasti vihreä kädenjälki. Vauhditamme ratahankkeita, lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä tuemme luontomatkailua. 

Panostamalla saavutettavuuteen vahvistamme alueen elinvoimaa niin elinkeinoelämän kuin matkailun näkökulmasta. Uutta elinvoimaa ei puolestaan synny ilman osaamista ja siksi satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat tärkeitä. 

Kun alueen elinvoimaa vahvistetaan, tulee sen nojata alueen omiin vahvuuksiin. Itä-Suomen olemassa olevista vahvuuksista suurin on on puhdas luonto. Siitä on pidettävä huolta. Itä-Suomessa on oltava tarkkana, ettei uutta elinvoimaa pyritä luomaan käyttämällä luonnonvaroja kestämättömästi. Emme esimerkiksi voi korvata Venäjän puuntuontia hakkuumäärien kasvattamisella. Se olisi lyhytnäköistä heikentäen niin luonnon monimuotoisuutta kuin luonto- ja kalastusmatkailun edellytyksiä. 

Tukitoimilla tulee vauhdittaa vihreää siirtymää, jolla vähennämme riippuvuuttamme koko ajan kallistuvasta fossiilisesta energiasta. Tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen on ollut pitkään hankalaa muun muassa aluevalvonnan asettamien esteiden vuoksi. Nyt tähän halutaan etsiä tosissaan ratkaisuja osana Itä-Suomen tukipakettia. Tarvittavat ratkaisuehdotukset kartoitetaan vuoden loppuun mennessä, ja sen jälkeen ryhdytään viipymättä toimiin.

On selvää, etteivät nyt päätetty yksittäinen tukipaketti voi jäädä viimeisiksi. Itä-Suomi tarvitsee erityistä tukea vielä pitkään. Itä-Suomen asia on koko Suomen asia. 

Hyvät ystävät,

Tulevia eduskuntavaaleja ajatellen Savo-Karjalan vaalipiiri on yksi niistä piireistä, joissa vaaleja käydään konkreettisesti itärajan tuntumassa. Turvallisuus tulee varmasti olemaan yksi iso vaaliteema.

Venäjän aloittama sota eteni tällä viikolla uuteen vaiheeseen, kun Venäjällä käynnistettiin osittainen liikekannallepano. Tuo ilmoitus tehtiin kansainvälisenä rauhan päivänä. Se alleviivaa sitä, kuinka rauhanponnistelujen sijaan Venäjä jatkaa sotilaallista eskalaatiota. Euroopassa käydään tällä hetkellä julmaa sotaa ja koska hyökkäävä valtio on naapurimaamme, herättää se aivan ymmärrettävästi kysymyksiä myös Suomessa. Puolustusvoimien ja turvallisuusviranomaisten yhtenäinen arvio on kuitenkin se, että Venäjän toimet eivät toistaiseksi uhkaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tilannetta seurataan koko ajan.

Itärajan liikenne ja venäläisten turistimatkat Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan ovat herättäneet keskustelua jo heinäkuusta alkaen. Aihe on ollut entistä enemmän esillä Venäjän ilmoitettua liikekannallepanosta.

Liikekannallepano näkyy myös itärajalla, jossa venäläisten matkat Suomeen ovat viime päivinä lisääntyneet. Vaikka etenkin Kaakkois-Suomen rajalla liikenne on vilkastunut. On kuitenkin hyvä muistaa, että rajaliikennettä on edelleen selvästi vähemmän kuin koronaa edeltäneinä aikoina. 

Rajavartiolaitoksen resurssit riittävät tällä hetkellä hyvin ja rajalla tehdään huolelliset rajatarkastukset kaikille maahantulijoille. Turvallisuusviranomaiset seuraavat tilannetta jatkuvasti ja olemme hyvin varautuneet nopeisiinkin muutoksiin.

Hallituksella on ollut jo pitkään tahtotila rajoittaa venäläisten turismia Suomeen. Kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä valtiojohtonsa päättämiin sotatoimiin ja itärajan yli liikkuu paljon ihmisiä, joilla on perusteltuja syitä matkustamiseensa. Vapaa-ajan matkailu, Suomessa ostoksilla käynti tai Suomen kautta muualle Eurooppaan matkustaminen turistitarkoituksessa eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä rajanylityksen syitä tilanteessa, jossa Venäjä lisää voimaansa Ukrainan rintamalle. 

TP-Utva teki eilen linjauksen siitä, että venäläisten matkailua tullaan rajoittamaan. Suomeen matkustaminen tai Suomen läpi kauttakulku ei ole jatkossa mahdollista puhtaasti turistitarkoituksessa. Suomeen pääsee kuitenkin jatkossakin muun muassa sukulaisuuden, perhesyyn, opiskelun ja työn perusteella. Myös humanitaariset maahantulon syyt huomioidaan. Poikkeuksista tehdään erillinen listaus kun hallitus tekee linjauksen pohjalta periaatepäätöksen. Turvapaikanhaku on tietysti jatkossakin mahdollista. Viranomaiset käsittelevät kaikki Suomessa jätetyt turvapaikkahakemukset yksilöllisesti. 

Venäjän liikekannallepanon jälkeen sosiaalisessa mediassa levitettiin paljon virheellistä tietoa rajanylityspaikoille suuntaavien venäläisten määrästä. Heti ensimmäisenä päivänä väitettiin, että rajalla on jopa 35 kilometrin jonoja ja Suomeen johtavilla teillä on ruuhkia jopa Moskovaan asti. Nämä väitteet eivät pitäneet paikkaansa, mutta ne levisivät muun muassa Twitterissä laajasti.

Suomeen kohdistuu jatkuvasti informaatiovaikuttamisen uhka, ja rajaliikenteestä levinneet väärät tiedot olivat hyvä muistutus siitä, miten helposti väärä tieto leviää. Kannustankin kaikkia olemaan edelleen tarkkana netissä jaettavan tiedon suhteen. Lähdekritiikki on tärkeä muistaa ja jos tiedon lähde on tuntematon, pitää siihen suhtautua varauksella. Itärajan liikenteen osalta Rajavartiolaitos viestii aktiivisesti somessa ja jakaa oikeaa tietoa.

Haluan myös painottaa sitä, että emme saa kohdistaa vihaa tavallisiin ihmisiin. Suomessa asuu iso joukko venäläisiä ja venäjänkielisiä. Heidän on voitava elää turvallisesti keskuudessamme jatkossakin. Sisäisten erimielisyyksien lietsominen vähemmistöjä kohtaan on omiaan luomaan epävakautta. Vastakkainasettelulla ei tule nyt antaa tuumaakaan periksi. Kun Euroopassa soditaan, on meidän pysyttävä yhtenäisinä. 

Hyvät ystävät, 

Vaikeina aikoina on tärkeää, että olemme toistemme tukena ja kokoonnumme yhteen etsimään toivoa luovia ratkaisuja. Me vihreät olemme toivon puolue. Olemme olemassa rakentaaksemme kestävää tulevaisuutta ja poikkeusaikoinakin jatkamme työtä sitä kohti. Ensi kevään eduskunnan vaaleissa tarvitaan tulevaisuuden uskoa ja rohkeita eteenpäin katsovia ratkaisuja. Niitä me vihreät tarjoamme koko maassa.

Hyvää puoluevaltuuston kokousta!