Kuntavaaliohjelmasta eväät kuntien vihreämpään huomiseen

26.02.2021

Vihreiden kuntavaaliohjelma on kattava paketti, joka esittää ratkaisuja niin ilmastopäästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kuin kuntien palvelujen järjestämiseen. Vaaliohjelman keinoilla toteutamme reilun ja kestävän muutoksen kunnissa.

Keinot ovat erilaiset eri kokoisissa kunnissa eri puolilla maata. Tavoitteemme ovat kuitenkin yhteiset: Pidämme heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat.

Haluamme tehdä kaikista suomalaisista kunnista hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla. Paikallinen ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisää elinympäristöä. Juuri tästä reilussa muutoksessa on kyse.

Suojelemme luontoa niin maalla kuin kaupungeissa. Monimuotoinen luonto, vapaasti virtaavat puhtaat vedet ja vehreät asuinalueet ovat kuntien vetovoimatekijöitä, joista haluamme pitää kiinni.

Rakennamme viihtyisiä kuntia ja kaupunkeja, joissa palvelut, vapaa-ajanviettopaikat ja luonto ovat lähellä. Haluamme mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumisen kaikille asuinpaikasta riippumatta. Esteettömyys on vihreille arvo, josta ei tingitä.

Satsaamme koulutukseen ja kulttuuriin. Vihreässä kunnassa opiskellaan terveellisissä tiloissa ja taataan jokaiselle tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opetus. Kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kuntien elinvoimaa.

Vahvistamme hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa. Apua on tarjolla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Vihreässä kunnassa jokainen voi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä.

Tuemme kuntien ja kaupunkien elinvoimaa ja investoimme kestävään kasvuun. Satsaamme kiertotalouteen, joka vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luo uutta työtä. Vihreä kunta on vastuullinen työnantaja.

***

Kevään kuntavaalit käydään keskellä globaalia koronaviruspandemiaa, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kuntien toimintaan ja kuntalaisten elämään. Joudumme kunnissa korjaamaan koronan aiheuttamaa taloudellista ja hyvinvointivelkaa vuosien ajan.

Leikkauslistojen sijaan on luotava toivoa ja ratkaisuja, joilla rakennamme polun ulos koronakriisistä, elvytämme kuntien taloutta kestävästi ja turvaamme asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeät palvelut.

Vihreiden kuntavaaliohjelmaa valmisteltiin johdollani vuoden ajan. Keräsimme matkan varrella laajasti palautetta vihreiltä toimijoilta. Kiitos työryhmälle ja kaikille ohjelmaa matkan varrella kommentoineille ja palautetta antaneille. Uskon, että ohjelma antaa hyvät eväät vihreille ehdokkaille sekä tuleville valtuutetuille työhön vihreämmän huomisen puolesta omissa kotikunnissaan.

Kunnilla on Suomessa paljon valtaa. Siksi ei ole samantekevää, ketkä kunnissa päätöksiä tekevät. Me vihreät haluamme rakentaa toivoa hyvästä huomisesta ihan jokaiselle.

Lue vaaliohjelma kokonaisuudessaan.