Lapset ja nuoret ensin -periaate on otettava exit-strategiassa tosissaan

16.04.2021

Vihreä eduskuntaryhmä esittää hallituksen exit-strategiaan kirjauksia, joilla lasten ja nuorten paluu normaaliin arkeen voitaisiin varmistaa luonnoksessa esitettyä nopeammin. Lähiopetus ja harrastuksiin palaaminen ovat tärkeässä roolissa oppimis- ja hyvinvointivelan kuromisessa. Esitämme myös terveysturvallisten tapahtumien mahdollistamista jo alkukesästä. Rajojen terveysturvallisuudesta huolehtiminen on keskeistä koko epidemian torjunnan ja mahdollisimman tavanomaiseen elämään palaamisen kannalta.

Lapset ja nuoret ensin -periaate ei käytännössä toteudu esimerkiksi harrastusten osalta, jos sisäharrastukset on sallittu aikaisintaan elokuussa, tai jos lähiopintojen pariin pääsee vasta, kun alue on siirtynyt tartuntojen perusvaiheeseen. Esimerkiksi harrastuksia, leirejä ja kesäopintoja olisi mahdollista järjestää jo kesällä, jos samalla edellytettäisiin maskin käyttöä. Tämän takia emme halua että maskisuosituksesta luovutaan ennen muiden rajoitusten höllentämistä, vaan vaadimme velvoitetta maskin käyttöön säädettäväksi tartuntatautilakiin myös tulevia virusuhkia varten. Rajoitusten purkamisessa on huomioitava lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti myös yli 12-vuotiaiden alaikäisten oikeus vapaa-aikaan sekä tarkasteltava kaikkia alle 29-vuotiaita nuorina nuorisolain mukaisesti.

Etäopetuksella on ollut vakava vaikutus lasten, nuorten ja opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Tämä koskee kaikkia koulutusasteita: Enemmistö toisen asteen opiskelijoista on kokenut etäopiskelun henkisesti raskaaksi ja myös korkea-asteen opiskelijat kokevat uupumusta ja yksinäisyyttä. Koulut ja toisen asteen oppilaitokset olisi syytä avata vielä nyt keväällä kokonaan lähiopetukseen ja korkeakoulut viimeistään syyslukukauden alussa. 

Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Tie ulos koronasta tarkoittaa paitsi rajoitusten purkua, myös sen oppimis- ja hyvinvointivelan umpeenkuromista, jota rajoituksilla on aiheutunut. Siksi exit-strategian rinnalle tarvitaan monivuotinen lasten ja nuorten tukipaketti.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat kokeneet koronan aikana kovia 

Koronakriisin aikana erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alaa on rajoitettu ankarasti ja pitkään. Jotta ala selviää ensi kesästä, sillä pitää olla näkymää tulevaan. Yrittäjiä ja freelancereita on tarpeen mukaan tuettava, ja toimiva tapahtumatakuu on saatava valmiiksi pikaisesti.

Nyt pitää kääntää kaikki kivet kulttuurialan avaamiseksi. Ulkotapahtumia pitäisi avata jo toukokuussa ja myös sellaiset sisätapahtumat, joissa terveysturvallisuus voidaan taata, pikimmiten. Tapahtumia avatessa pitää huomioida tapahtumien todelliset riskiprofiilit, sillä esimerkiksi musiikki- ja teatterisalit ja elokuvateatterit pystyvät velvoittamalla maskin käyttöön, ilmanvaihdolla, katsojamääriä rajaamalla, yhteystietoja keräämällä ja muilla järjestelyillä tekemään näytöksistä turvallisia. Alueellisesti on voitava avata pienempiä ja paikallisia tapahtumia heti, kun tilanne alueella sen mahdollistaa.

Ylipäätään päätöksiä tehtäessä on nojauduttava vahvasti asiantuntijatietoon ja tehokkaaseen epidemian torjuntaan.  Rokotusten kohdentaminen niille alueille, joissa epidemiatilanne on vakavampi on tärkeää. Suomessa on syytä ottaa käyttöön kaikki saamamme rokote-erät ja testausmääriä on lisättävä.

Koronatilanne Suomen rajojen ulkopuolella on kriittinen ja ihmisten liike rajojen yli on suurimpia riskejä taudin leviämiselle. Erityisesti siinä vaiheessa, kun tautitilanne ja rokotekattavuus Suomessa on hyvä, keskeinen kansanterveydellinen uhka on mahdolliset ulkomailta tulevat rokotteille vastustuskykyiset virusvariantit. Rajojen terveysturvallisuudesta päävastuu on tartuntatautilain nojalla Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja erityisesti tilanteessa, jossa sisärajavalvonta täytyy lopettaa (Schengenin rajasäännöstön nojalla), rajoille tarvitaan terveysturvallisuusmalli, jossa on huomioitu niin testaaminen, negatiiviset testitodistukset kuin karanteenitkin. Näistä on syytä säätää tartuntatautilaissa pikimmiten. 

 

Vihreä eduskuntaryhmä lausui hallituksen valmistelemasta exit-strategiasta 15.4.