Lapsille ja nuorille saatava tukipaketti

22.04.2021

Koronakriisin aiheuttamista veloista suurin tulee olemaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimisvelka. Lapset ja nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Siksi he tarvitsevat nyt tukea.

Lapset ja nuoret voivat huonommin kuin ennen koronakriisiä. Helsingissä jopa 40 prosentin peruskoululaisista arvioidaan tarvitsevan lisätukea. Mielenterveyden ongelmat, ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. Helsingissä lukiolaisista yli puolet on kokenut toivottomuutta ja alakuloa lähes päivittäin. Ammatillisella puolella opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt. Pelkona on, että lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat lisääntyvät pandemian seurauksena.

Etäkoulu on heikentänyt oppimista, kun riittävää tukea ei ole ollut tarjolla. Yksinäisyys on lisääntynyt, harrastukset ovat olleet tauolla ja kavereita ei ole päässyt näkemään. Samalla kotona saadun tuen merkitys on kasvanut. Perheiden vaihtelevat tilanteet koronakriisin keskellä ovat lisänneet lasten ja nuorten eriarvoisuutta. Monessa perheessä ongelmien kasvaminen on heijastunut suoraan lasten hyvinvointiin.

Vihreät ovat vaatineet, että kehysriihessä on tehtävä päätökset lasten ja nuorten tukipaketista. Tuen on oltava mittaluokaltaan merkittävä, satojen miljoonien suuruinen ja monivuotinen, jotta poikkeusolojen aiheuttama hyvinvointi- ja oppimisvelka saadaan kurottua umpeen. Samalla hallitusohjelmassa jo päätettyjen toimien on edettävä. Opiskeluhuoltoon on saatava sitova mitoitus ja varhaiskasvatukseen luotava toimiva tuen malli.

On välttämätöntä, että matalan kynnyksen palveluita on oltava tarjolla, jottei kukaan, eivät lapset, nuoret tai heidän vanhempansa, jää ilman tarvitsemaansa apua. Tällä hetkellä suurien sairaanhoitopiirien nuorisopsykiatrian osastoilla on jopa enemmän potilaita kuin tilaa olisi. Lasten ja nuorten terapiatakuu on toteutettava.

Olen usein sanonut, että on paljon helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. Ainoastaan toimimalla ajoissa pystymme estämään ongelmien kasvamisen. Lapset eivät saa joutua kantamaan koronakriisin seurauksia. Vastuu siitä kuuluu meille aikuisille.