Lapsille kesän puistoruokailu koko maahan

23.06.2022

Hurja inflaation kiihtyminen ja ruoan hinnan nousu osuu kipeästi pienituloisiin lapsiperheisiin, eivätkä kaikki lapset  saa kesäaikaan lainkaan lämmintä ruokaa.  Suomen jokaisessa kunnassa tulisi tarjota kaikille alle 16-vuotiaille lämmin ateria arkipäivisin. Helsingissä puistoruokailu täytti tänä vuonna jo 70 vuotta.

Inflaatio nousi juuri 7 % ja ruoan hinnan nousu osuu kipeästi pienituloisiin lapsiperheisiin. Osa lapsista saa päivän ainoan lämpimän aterian koulussa tai päiväkodissa. Kun koulut ovat kesällä kiinni, on vaarana, etteivät kaikki lapset saa terveellistä lounasta. Siksi Suomen jokaisessa kunnassa tulisi tarjota kaikille alle 16-vuotiaille lämmin ateria arkipäivisin

Ruuan hinta on inflaation ja Venäjän hyökkäyssodan takia noussut Suomessa nopeasti koko kevään. Eniten hintojen noususta kärsivät ne perheet, jotka olivat jo valmiiksi muita heikommassa asemassa.  Inflaatio osuu pahiten pienituloisiin perheisiin, jotka käyttävät suhteessa suuremman osan tuloistaan ruokaan ja muihin välttämättömiin tarpeisiin

Jo vuonna 2019 enemmän kuin joka kymmenes suomalainen lapsi eli pienituloisissa perheissä. Myös monet sellaiset perheet, jotka ovat jo aiemmin joutuneet sinnittelemään toimeentulon rajoilla, ovat nyt vaarassa ajautua köyhyyteen.

Koska kaikilla perheillä ei ole varaa tai mahdollisuutta tarjota lapsille lämmin ateria, osa lapsista saa päivän ainoan lämpimän aterian koulussa tai päiväkodissa. Siksi koulujen ja päiväkotien ollessa kesällä kiinni kuntien tulisi tarjota lapsille ja nuorille maksuton lounas, kuten esimerkiksi Helsingissä tehdään.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan uudistuksen hinnaksi tulisi maltillinen 7 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu oletukseen, että puistoruokailu maksaisi saman kuin peruskoulussa tarjottu ateria (2,92 euroa) ja siihen osallistuisi valtakunnallisesti noin kuusi prosenttia alle 16-vuotiaista.

Helsingissä puistoruokailu täytti tänä vuonna 70 vuotta

Helsinki on tarjonnut kesäisin lämpimän aterian leikkipuistoissa vuodesta 1942 lähtien. Kesällä 2020 puistoissa jaettiin keskimäärin 8 000 annosta päivässä. Puistoruokailua on Helsingin lisäksi toteutettu esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Porvoossa, mutta valtakunnallinen malli puuttuu. Tätä hyväksi todettua toimintaa kannattaisi kuitenkin levittää Suomen muihinkin kuntiin. Ruokailun voi toteuttaa leikkipuiston sijaan myös esimerkiksi kirjaston pihalla, uimarannalla tai luontopolun äärellä.

Maksuton puistoruokailu helpottaisi erityisesti pienituloisten perheiden tilannetta ja siten lisäisi perheiden välistä yhdenvertaisuutta sekä vähentäisi lapsiperheköyhyyttä. Puistoruokailu on samalla kutsu yhteisen tekemisen ja ulkoilun äärelle. Kunta saa mahdollisuuden tavoittaa niitä lapsia ja nuoria, jotka viettävät pitkiä päiviä yksin tai joilla ei ole turvallista aikuista keskustelukumppaninaan. Pienten lasten vanhemmille puistoruokailu on mahdollisuus saada vertaistukea ja hengähdystauko arkeen.

Kunnilla olisi nyt mahdollisuus tukea toimeentulonsa kanssa kamppailevia lapsiperheitä puistoruokailun avulla. Jokaisella lapsella on oikeus lämpimään ateriaan.