Kesäajan puistoruokailu kannattaisi nyt ottaa käyttöön koko Suomessa

26.03.2021

Korona-aika ja sen pitkittyminen on syventänyt lapsiperheiden hyvinvointikuilua. Osa perheistä nauttii yhteisen ajan lisääntymisestä, osalla vaikeudet syvenevät. Laajojen lomautusten, työttömyyden kasvun ja elinkeinonharjoittamisen rajoitusten vuoksi monissa perheissä kamppaillaan toimeentulosta, eivätkä vanhempien voimavarat aina riitä perheen arjen pyörittämiseen.

Monille lapsille koulussa tai päiväkodissa tarjottu lounas on päivän ainoa lämmin ateria. Suuri huoli koululaisten pärjäämisestä koskeekin koulujen loma-aikaa kesäkuun alusta elokuuhun. Koulujen ja päiväkotien ollessa kiinni on riski, että osa lapsista joutuu kärsimään suoranaista nälkää.

Jokaisessa Suomen kunnassa kannattaisi tulevana kesänä tarjota maksuton puistoruokailu kaikille alle 16-vuotiaille. Maksuttoman puistoruokailun avulla kunta tavoittaa niitä lapsia ja nuoria, jotka viettävät pitkiä päiviä yksin tai joilla ei ole läsnäolevan aikuisen turvaa.

Maksuton puistoruokailu on keino lisätä perheiden välistä yhdenvertaisuutta ja helpottaa köyhien lapsiperheiden pärjäämistä.

Puistoruokailu ei ole pelkästään lasten palvelu, vaan se lisää yhteisöllisyyttä ja sujuvoittaa myös vanhempien arkea. Pienten lasten vanhemmille puistoruokailu on mahdollisuus saada vertaistukea. Puistoruokailu on kutsu yhteisen tekemisen ja ulkoilun äärelle.

Helsinki on tarjonnut kesäisin lämpimän aterian leikkipuistoissa vuodesta 1942 lähtien. Kesällä 2020 puistoissa jaettiin keskimäärin 8 000 annosta päivässä. Puistoruokailua on Helsingin lisäksi toteutettu esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Porvoossa, ja tätä hyväksi todettua toimintaa kannattaa levittää Suomen muihinkin kuntiin. Ruokailun voi toteuttaa lähipuistojen lisäksi myös esimerkiksi kirjaston pihalla, uimarannalla tai luontopolun äärellä.

Vihreä eduskuntaryhmä tilasi eduskunnan tietopalveluista laskelmat puistoruokailun toteuttamisesta. Helsingissä puistoruokailulla on pitkät perinteet, joten on oletettavaa, että uusissa kunnissa osallistumisaste olisi alkuun hieman matalampi. Jos puistoruokailu maksaisi saman kuin peruskoulussa tarjottu ateria (2,92 euroa) ja siihen osallistuisi valtakunnallisesti noin kuusi prosenttia alle 16-vuotiaista, niin koko maan osalta puistoruokailun kustannus olisi noin 7 miljoonaa euroa.

Puistoruokailu on hyväksi todettu täsmäkeino tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Lasten ja perheiden palveluista on huolehdittava myös kesäaikana.