Luottamus saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin on turvattava

20.05.2022

Monella saamelaisella on harteillaan sukupolvelta toiselle periytyneitä traumoja, jotka johtuvat Suomen valtion saamelaisiin kohdistuneista epäoikeudenmukaisista toimista.

Tämän asian purkamiseksi Suomi on valmistellut jo vuosia totuus- ja sovintokomissiota, jonka tavoitteena on koota ne vääryydet, joita saamelaiset ovat Suomen valtion ja eri viranomaisten toimesta kokeneet. Kun tämä yhteinen käsitys historiasta ja nykyisestä syrjinnästä on muodostettu, voidaan luoda sovinnolle pohja. 

Viime hallituskaudella aloitettua työtä on jatkettu tällä hallituskaudella pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous hyväksyivät komissaarit vuoden 2021 alussa ja komissio asetettiin saman vuoden lokakuussa. Työ on kuitenkin nyt joutunut vastatuuleen ja komissaari Miina Seurujärvi ilmoitti eroavansa tehtävästään toukokuun 2022 alussa.

Eroilmoituksen viesti oli vakava. Seurujärven mukaan komissio ei kykene toteuttamaan sille annettua vaativaa tehtävää. Hänen mielestään komissiolla puuttuu resurssien lisäksi myös kunnioitusta itse prosessiin ja saamelaisyhteisöön. Seurujärven mielestä komission työ pitäisi keskeyttää ja suunnitella alusta lähtien uudelleen.

Pääministeri Sanna Marin on todennut, että Suomen valtion on katsottava hyvin läpinäkyvästi se, mitä Suomen historiassa on tapahtunut, se millä tavalla saamelaisia on Suomessa kohdeltu ja minkälaista kohtelua he edelleen kohtaavat. Pääministerin on todennut myös, että meidän pitää yhdessä käydä läpi vaikeatkin kysymykset.

Nyt aihe on kuitenkin vaiettu hiljaiseksi.

Totuuskomission tehtävä on mitä tärkein. Erouutinen on vakava signaali, ja se on otettava tosissaan. Kyse on ennen kaikkea siitä, onko valtio halukas korjaamaan saamelaisia koskevia epäkohtia, joista Suomea on sekä kansallisesti että kansainvälisesti moitittu aina YK:n ihmisoikeuskomiteaa myöten. 

Meidän on muistettava, että hallituksen toimiin kohdistuu nyt poikkeuksellisen suuri kansainvälinen kiinnostus. Nyt on otettava askel taaksepäin ja selvittää tarkoin, miten asian kanssa edetään niin, että saamelaisten luottamus prosessiin säilyy.

Me emme voi hiljentyä tämän asian edessä. Saamelaiset ansaitsevat totuus- ja sovintoprosessin, johon he voivat luottaa.

Bella Forsgrén
Kansanedustaja

Janne Hirvasvuopio
Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen
Saamelaisvaikuttaja