Saamen kansalla pitää olla oikeus päättää itse omista asioistaan

17.11.2022

Hallitus antoi vihdoin saamelaiskäräjälain eduskuntaan. Olen tästä helpottunut. Me vihreät olemme puskeneet lakia eteenpäin, mutta kiitos kuuluu erityisesti saamelaisille.

Kiitos että jaksatte. Olen niin pahoillani siitä, minkälaisen myrskyn keskelle olette joutuneet. Te ansaitsette parempaa. 

Nykyinen saamelaiskäräjälaki on uudistettava. Se on aiheuttanut valtavan määrän tulkintaongelmia, ja sen ympärillä käydään repivää keskustelua, josta moni on hämmentynyt. 

Tehdään kertakaikkisesti selväksi: kyse ei ole saamelaisten aiheuttamasta ongelmasta. Kyse on Suomen valtion aiheuttamasta ongelmasta, jota nyt yritämme ratkoa.

Jokaisen vastuullisen päättäjän tulee laittaa jäitä hattuun ja perehtyä asiaan. Selvitykset on selvitetty, vitkuttelut on vitkuteltu – nyt on aika toimia oikein. 

Lain korjaaminen on välttämätöntä. Jollei näin tehtäisi, jatkamme saamelaisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia. Käytännössä kyse on siitä, että jos lakia ei muuteta, saamelaisyhteisön ulkopuoliset tulevat ennemmin tai myöhemmin saamaan enemmistön saamelaiskäräjillä –saamelaisten ainolla virallisella edustuselimellä Suomessa. 

Suomi on saanut asiasta toistuvia langettavia päätöksiä YK:n ihmisoikeustoimielimiltä.
On julkisen vallan tehtävä turvattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen.

Asiaan liittyy paljon hämmentämistä, mutta se on lopulta hyvin yksinkertainen: pöydällä oleva esitys on hyvä, se korjaisi ihmisoikeusloukkauksen ja estäisi sen jatkossa, se osoitti vastaantuloa saamelaisilta ja sitä kannattavat kaikki merkittävät ihmisoikeustoimijat Amnestystä Ihmisoikeuskeskukseen ja kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on varsin selvästi todennut, että kyse ei ole syrjinnästä, vaan saamelaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. 

Saamelaisten oikeuksien polkeminen alkaa olla vakava tahra Suomen kansainväliselle maineelle. Kansainväliset katseet ovat siirtyneet Suomeen: Aivan hiljattain ulkoministeri Haavisto joutui jälleen kerran vastaamaan YK:n ihmisoikeuskomitean esittämiin huoliin saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. 

Myös kaikki pohjoismaiset saamelaiskäräjät ovat asettuneet lain puolelle. On muistettava, että saamelaiset ovat rajat ylittävä kansa, ja nykylaki lähentää sääntelyämme muihin pohjoismaihin. 

Lakiuudistuksella vahvistetaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta kansana eli saamelaisten oikeutta itse määritellä kuka on saamelainen, sen sijaan että suomalaiset tekee sen heidän puolestaan. Saamen kansalle kyse on ei enempää eikä vähempää kuin heidän tulevaisuudestaan.

Olemme vihreissä tehneet ja tulemme paiskimaan töitä sen eteen, että lakimuutos menisi läpi tällä kaudella. 

Jos lakia ei korjata, asia on jälleen seuraavan hallituksen asialistalla, sillä ihmisoikeusloukkaukset eivät katoa mihinkään. 

Ilahduin huomatessani, että yhä useampi kokoomuksesta on julkisesti tuonut asiaa esille positiivisessa hengessä. Tämä kertoo siitä, että asiaa ei tule nähdä opposition ja hallituksen välisenä kiista, vaan ihmisoikeuskysymyksenä.

Toivonkin, että löydämme yhteisen sävelen eduskunnassa puoluerajat ylittävästi yhteisessä hengessä, jotta saamelaisten oikeudet toteutuvat muutenkin kuin juhlapuheissa.

Saamen kansalla pitää olla oikeus päättää itse omista asioistaan.