Maahanmuuton ja maahan muuttaneiden työllisyyden lisääminen kaipaa vauhtia ja johtajuutta – siirretään Migri kokonaan TEMin ohjaukseen

14.04.2023

Päättyneellä hallituskaudella tehtiin paljon toimenpiteitä, joilla sujuvoitettiin erityisesti työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton ohjausta siirrettiin osin TEMin ohjaukseen, maahanpääsyä nopeuttava D-viisumi otettiin käyttöön ja erityisosaajien oleskelulupien käsittelyaikoja painettiin lopulta onnistuneesti alas.

Maahanmuuton prosessien kehittämisen rinnalle tarvitaan jatkossa isompia rakenteellisia muutoksia: ulkomaalaislainsäädäntöä tulisi uudistaa kokonaisuutena siten, että lainsäädännön ja sitä toimeenpanevien viranomaisten päätavoitteena on maahanmuuton edistäminen ja kaikkien Suomeen muuttaneiden työllistyminen mahdollisimman nopeasti ja osaamistaan vastaavasti.

Nykytilanne, jossa maahanmuuttoasioita ja maahanmuuttovirastoa ohjaavat yhtäältä pitkälti sisäiseen turvallisuuteen keskittyvä Sisäministeriö ja toisaalta työvoiman ja elinkeinoelämän suotuista kehitystä edistävä Työ- ja elinkeinoministeriö, aiheuttaa kitkaa, joka on hidastanut maahanmuuttoa laajalla rintamalla edistävän viranomaistoiminnan aikaansaamista. Useamman ohjaustahon ristivedossa selkeä johtajuus jää uupumaan. Uhkana migrin pilkkomisesityksissä on se, että hallinnollinen jako työperäisen ja muun maahanmuuton välillä heijastuu yhä vahvemmin myös maahanmuuttajien arvottamiseen sen perusteella, onko maahanmuuton pääsyynä ollut alun perin työ vai jokin muu. Meillä ei ole varaa tällaiseen jaotteluun, eikä työllistymisen ja kotoutumisen hidasteisiin tai jopa esteisiin. Tarvitsemme kaikki ihmisarvoisiin, säällisiin töihin ja osaksi yhteiskuntaamme, emme sen reunamille.

Tämän riskin välttämiseksi ja maahanmuuton johtajuuden selkeyttämiseksi Migri tulisi siirtää kokonaisuudessaan TEMin ohjaukseen. Samalla Migrin ensimmäiseksi tehtäväksi tulisi säätää maahanmuuton edistäminen työvoimapulaa ja huoltosuhdetta ratkoaksemme lupa- ja muita tehtäviään hyvin hoitamalla. Näin maahanmuuton kokonaisuudesta yhä suurempi osa tulisi maahanmuuttoon lähtökohtaisesti mahdollisuutena suhtautuvan ohjauksen piiriin. Tämä mahdollistaisi paitsi työperäisen maahanmuuton sujuvoittamisen, myös kaiken maahanmuuton näkemisen potentiaalisesti työhön johtavana maahanmuuttona, kuten Vihreiden tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan.