Maakuntavero luo liikkumavaraa hyvinvointialueille

27.12.2021

”Vaaleja ei veroilla voiteta.” Politiikan vanhaa fraasia mukaillen useat puolueet näyttävät aluevaalien alla arvioivan maakuntaveroa kyseenalaisin perustein. Faktoissa olisi tärkeää pysyä. Verot leimataan usein vain ikäviksi, vaikka niiden ansiosta jaetaan hyvinvointia kaikille ja tasataan tuloeroja. Verojen kerääminen vyörytetään vaalitaisteluissa mieluusti muiden syyksi. Verojen mahdollistamia palveluja kaikki puolueet ottavat ansiokseen. Niin näyttää käyvän nytkin.

Veropäätöksiin palataan, koska maakuntaverolle on tärkeitä perusteita. Päätetty rahoitusmalli on muutoin jäykkä, eikä kannusta taloudelliseen tehokkuuteen. Hallitus on myös yhteisesti sopinut, että maakuntavero tulee käyttöön viimeistään vuonna 2026.

Tärkein maakuntaveron syy on demokraattinen itsehallinto. Hyvinvointialueille on periaatteessa annettu itsehallinto, mutta ilman verotusoikeutta itsehallinnosta voidaan puhua vain liitettynä isoon kysymysmerkkiin. Kaikki rahat on ruinattava valtiolta.

Taloudellinen päätäntävalta ja itsehallinto liittyvät kiinteästi yhteen. Hyvinvointialueiden liikkumavara jää hyvin pieneksi, kun valtio antaa resurssit täsmällisesti tiettyihin asioihin ja säätää vielä laeilla, mitä niillä on tehtävä.

Käytetäänkö rahat järkevästi, jos niitä pitää jatkuvasti anoa valtiolta? Ei välttämättä. Eri alueilla on hyvin erilaiset tarpeet. Hyvin varmaa on, että kaikki raha tulee käytetyksi. Hyvinvointialueet alkavat kilpailla resursseista, ei niiden järkevästä käytöstä.

Maakuntavero luo paineen säästää

Maakuntaveron aikana aluevaltuustot ja -hallitukset joutuvat punnitsemaan omien verovarojensa käyttöä. Se kannustaa kustannustehokkuuteen. Jos joku hyvinvointialue näkee tarpeelliseksi panostaa johonkin tiettyyn palveluun, maakuntaveron avulla se voi helpommin tehdä näin. Maakuntavero luo alueille liikkumavaraa.

Verojen kerääminen antaa tietysti liikkumavaraa erityisesti vauraimmille alueille. Liikkumavara ei voi olla kovin erilainen vauraampien ja köyhempien alueiden välillä. Aivan sama pätee kuntien osalta, joiden välillä on maakuntia suuremmat veronkantokyvyn erot. Siksi maakuntaverotukseen tuleekin luoda vahva tasausjärjestelmä kuten kunnallisveroissa on.

Asiantuntijat kannattavat maakuntaveroa

Eduskunnan hallintovaliokunta totesi lausunnossaan sote-uudistuksesta, että verotusoikeuden puuttuminen heikentää kannustimia tehokkaaseen toimintaan ja kustannusten säästöön. Iso osa valiokuntien kuulemista asiantuntijoista kannatti verotusoikeutta nimenomaan siksi, että se mahdollistaisi kevyemmän valtionohjauksen kuin puhtaasti valtion rahoitukseen perustuva järjestelmä. Verotusoikeuden puuttumisen katsottiin heikentävän kannustimia tehokkaaseen toimintaan ja kustannusten säästöön.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus pitkälti puoltaa verotusoikeuden antamista hyvinvointialueilla ja tasausjärjestelmän luomista hyvinvointialueiden välille.

Aalto-yliopiston johdon laskentatoimen professori ja laskentatoimen laitoksen johtaja Teemu Malmi on yksi sote-menojen arvioitsijoista. Hän totesi lausunnossaan, että nyt käyttöön otettavassa mallissa alueet pyrkivät maksimoimaan valtiolta saamansa rahamäärän:

”[P]arempi malli olisi sellainen, missä kaikki laskennallisten kustannusten ylittävät menot katettaisiin hyvinvointialueen omalla verotuksella. Hyvinvointialueiden verotusoikeus ajaisi alueiden päättäjät selkeämmin vastuuseen rahankäytöstä alueensa asukkaille. Kun raha ainakin aluksi tulee valtiolta, päätöksentekijän kannusteena on valtiolta saatavan rahan maksimointi – näin hän takaa alueensa väestölle parhaan mahdollisen hoivan. Jos raha kerättäisiin oman alueen veronmaksajilta, kysymys ei olisi enää sisään tulevan rahan maksimoinnista, vaan pikemminkin rahan ja palvelutason optimoinnista alueen väestön preferenssien mukaan.”

Hiemankin pidemmällä tähtäimellä hyvinvointialueiden oma verotus voi siis säästää kustannuksia ja pitää verotuksen tasoa matalammalla kuin pelkästään valtion rahoituksen kautta toteutettu malli.

Kokoomus pelottelee väärällä asialla

Kokoomus on pelotellut, että maakuntavero nostaa väistämättä verotuksen tasoa. Tämä ei pidä paikkaansa. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on päinvastoin todennut, että verotusoikeuden puuttuminen todennäköisesti heikentää maakuntauudistuksen hyötyjä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden sekä muista maista saatujen kokemusten valossa. Koko hyvinvointialueiden uudistus on myös tarkoitus toteuttaa verotuksen suhteen neutraalisti.

Sote-uudistus tähtää kustannusten kasvun hillitsemiseen. Iäkkäiden määrä lisääntyy lähivuosina niin voimakkaasti, että kustannukset kasvavat joka tapauksessa. Maakuntavero on keino hallita myös kustannusten ja sitä myötä verotuksen kasvua, kunhan maakunnat toimivat viisaasti.
”Ei verotusta ilman edustusta” kuului Amerikan vallankumouksen tunnetuin iskulause. Siirtokunnat halusivat edustuksen Britannian parlamenttiin. Kun heille ei sitä annettu, vahvat siirtokunnat muodostivat USA:n.

Hyvinvointialueiden yhteydessä ongelma on käänteinen. Ilman verotusoikeutta itsehallinto jää muodolliseksi: se on tosiasiassa valtionhallinnon jatke ilman itsensä hallitsemista. Kun siis kuulet jonkun vastustavan maakuntaveroa, hän itseasiassa haluaa valtion päättävän hyvinvointialueiden asioista.

Ei tehtäviä ilman verotusta

Keskustan piirissä on alettu väläytellä nopeaa uusien tehtävien siirtoa hyvinvointialueille.
Selvää on, että uusia tehtäviä hyvinvointialueille ei voi antaa ennen kuin verotuksesta on päätetty. Ei uusia tehtäviä ainakaan ennen verotusoikeutta ja todellista itsehallintoa!