Maakuntaveron lykkäys vaarantaisi sote-uudistuksen tavoitteet

11.03.2021

Maakuntaveroa käsitellyt parlamentaarinen komitea sai työnsä valmiiksi. Komitea ei päässyt yhteisymmärrykseen, ja työhön jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät yhteisen eriävän mielipiteen komitean mietintöön.

Maakuntavero on oleellinen osa hallituksen sote-rahoituksen ratkaisua, sillä se parantaa kustannustehokkuutta, lisää alueiden autonomiaa ja vahvistaa demokratiaa. Hallitus on viiden puolueen kesken linjannut, että se käynnistää välittömästi valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta.

Komitean enemmistö kuitenkin päätyi ehdottamaan, että veroa lykättäisiin. Näin siitäkin huolimatta, että asiantuntijoiden vahva enemmistö näkee maakuntaveron olennaisena osana sote-ratkaisua.

Komitean mietintö oli pannukakku, sillä perusteet maakuntaverolle ovat selkeät. Verotusoikeus synnyttää kannustimet vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseen hyvinvointialueilla. Jo pienelläkin maakuntaverolla on vaikutusta esimerkiksi hyvinvointialueiden investointimahdollisuuksiin, kun alueilla on omia varoja ja mahdollisuus saada lainaa. Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT, on korostanut näitä seikkoja.

Yksistään valtionrahoitukseen nojaava malli olisi haastava – mitä pidemmälle aika kuluu, sen vaikeammaksi rahoituksen oikeanlainen kohdentaminen muodostuu. Väliaikaiseksi tarkoitettua valtion rahoitusjärjestelmää jouduttaisiin korjaamaan jatkuvasti. Rahoitusmallin epäonnistuminen pahimmillaan romuttaa koko sote-uudistuksen tavoitteet palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Komitean mietinnön johtopäätöksissä todetaan, että maakuntavero johtaisi alueellisten veroprosenttien eriytymiseen. Rahoituksen määrää alueiden välillä kuitenkin tasattaisiin, kuten jo kunnallisverotuksen kohdalla toimitaan. Hyvinvointialueiden määrällä ei voida perustella sitä, etteikö valtion rahoituksen ja verotusoikeuden yhdistelmä sopisi myös nyt perustettavien alueiden rahoitusmalliksi – hyvinvointialueita olisi huomattavasti vähemmän kuin hyvin eri tulopohjaisia kuntia, joilla on verotusoikeus.

Ennen kaikkea verotusoikeus hyvinvointialueilla vahvistaisi demokratiaa, paikallista itsehallintoa ja taloudellista itsenäisyyttä sekä loisi tilivelvollisuutta veroja maksavia asukkaita kohtaan. Kansanvaltaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että hyvinvointialueen asukkaat pääsevät vaikuttamaan alueensa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden rahoitukseen.

Komitean mietinnössä päädyttiin tarkastelemaan verotusoikeutta varsin yksipuolisesti. Kattavamman tarkastelukulman ja tutkimustiedon hyödyntäminen olisi ollut tarpeellista. Vihreiden lähtökohtana on, että hyvinvointialueiden verotusoikeuden valmistelua jatketaan osana sote-uudistusta.

 

Kansanedustaja Mari Holopainen on Vihreiden talousvaliokunnan vastaava ja toimi Vihreiden jäsenenä parlamentaarisessa maakuntaverokomiteassa

Kansanedustaja Noora Koponen on Vihreiden sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava