Mari Holopainen: Suomen TKI-panostukset nostettava kahdeksaan prosenttiin bruttokansantuotteesta

10.02.2021

Kansanedustaja Mari Holopainen piti eduskunnan täysistunnossa Vihreiden ryhmäpuheenvuoron 10.2.2021. Puheessaan Holopainen korosti yhteisten eurooppalaisten markkinoiden tärkeyttä. Suomen osalta on keskeistä, että EU:n elvytysrahat käytetään ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseen sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin liittyviin investointeihin.

– Vahva EU on Suomenkin etu. Pieni talous tarvitsee ympärilleen kestäviä markkinoita, yhteistä ulkopolitiikkaa, kumppaneita ja siten mahdollisuuksia vaikuttaa. Nollasummapelin osuus on pieni: Hyvinvointi yhdessä EU-maassa lisää hyvinvointia toisessa, Holopainen toteaa.

Holopainen nosti esiin EU:n muovipakkausjätteeseen perustuvan maksun toimivana järjestelmänä myös Suomen näkökulmasta.

– Euroopan jälleenrakennusta ei voida hoitaa lyhytnäköisesti, on kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Euroopan on 50 ja 100 vuodenkin päästä oltava paikka, jossa ihmisillä on työtä ja toimeentuloa, ihmiset ja ympäristö voivat hyvin ja jossa ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan.

Holopainen korostaa sitä, että päättäjien on tärkeä päätöksillään luoda hyviä edellytyksiä kestäville kasvuyrityksille koulutuksen ja tutkimuksen avulla.

– Vaikutamme ainakin välillisesti valinnoilla siihen, onko painopiste kustannuskilpailussa, raaka-aineissa ja arvoketjujen alkupäässä, jolloin hyvinvointiyhteiskuntaa ei enää rahoiteta nykyisenkaltaisesti. Vai vahvistammeko sellaista tulevaisuudenuskoa, huolenpitoa ja osaamista että kun seuraava pandemia iskee, jotkut nuorista, jotka nyt opiskelevat Itäkeskuksessa tai Enontekiöllä etäopetuksessa, ovat kehittämässä maailman ensimmäisen rokotteen ja robotin, joka sen valmistaa, Holopainen sanoo.

Holopainen nosti puheessaan esiin, että Suomalaisen Tiedeakatemian asiantuntijaryhmä on esittänyt, että Suomen TKI-panostukset tulee nostaa 8%:iin BKT:sta vuoteen 2035 mennessä. Tämä tulisi Holopaisen mukaan toteuttaa.

– Suomeen on muodostumassa yksi maailman lupaavimmista uusien yritysten kasvualustoista. Meillä on halutessamme mahdollisuus olla Euroopan Piilaakso, joka ratkaisee puhtaan veden puutetta ja köyhyyttä. Käytetään EU:n elpymisvälineen varat viisaasti, Holopainen toteaa.

Lue koko puhe