Maria Ohisalo: Budjettiriihessä tehdään merkittäviä panostuksia koulutukseen ja luonnonsuojeluun

16.08.2019

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta ottaa askeleita eteenpäin hallituksen ensimmäisessä talousarvioehdotuksessa. Hallitus laittaa syyskuussa liikkeelle merkittäviä satsauksia ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin.

– Koulutukseen, lapsiin ja nuoriin panostaminen ovat tulevaisuusinvestointeja parhaimmasta päästä. Tämän maan lupaus on aina ollut se, että nykypäivän ja huomisen lapsilla ja nuorilla asiat ovat entistä paremmin. Varhaiskasvatuksen vahvistaminen on parhaita tapoja pienentää oppimiseroja ja tukea hyvin sujuvaa koulupolkua myöhemmin elämässä. Siksi ryhmäkokojen pienentäminen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ovat erityisen tärkeitä askeleita eteenpäin, Ohisalo sanoo.

Ohisalo pitää tärkeänä myös heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin parantamista sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnan pitämistä keskiössä.

– On tärkeää, että sosiaaliturvaetuuksia korotetaan heti ensi vuoden alusta lähtien, Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan hallituksen on tehtävä historiallisen suuri lisäpanostus luonnonsuojeluun. Pysyvien menojen lisäksi luonnonsuojeluun panostetaan myös kertaluonteisina investointeina.

– Hallitusohjelmassa on sovittu vahva tahtotila suomalaisille rakkaan luonnon turvaamiseksi. Se edellyttää historiallisen suurta lisäsatsausta luonnonsuojeluun. Näin voimme suojella entistä enemmän metsiä, soita ja virtavesiä. Panostamalla luonnonsuojeluun voimme varmistaa, että Suomi on hyvä maa paitsi meille ihmisille, myös saimaannorpalle, hömötiaiselle ja vaelluskaloille, Ohisalo sanoo.

Julkisen talouden kestävyyden varmistamisessa Ohisalo pitää tärkeänä toteuttaa työllisyyttä lisäävät toimet, kuten eläkeputken lyhennys, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ja sosiaaliturvan uudistaminen sekä varmistaa, että kestävyyttä arvioitaessa tähdätään myös 2030-luvulle. Hallituksen kestävän kehityksen verouudistuksessa otetaan askelia oikeaan suuntaan energiaverotuksen kautta. 

– Ikäsidonnaiset menot ovat korkeimmillaan 2030-luvulla. Nyt on tehtävä päätöksiä, joilla varmistetaan se, että työllisyyden hyvä kehitys jatkuu myös silloin. Siksi tarvitsemme kunnianhimoisia panostuksia koulutukseen ja uudistuksia, jotka vastaavat muuttuvan työelämän ja yhä moninaisempien elämäntilanteiden vaatimuksiin, Ohisalo sanoo.