Maria Ohisalo: Historiallinen panostus luonnonsuojeluun ja koulutukseen, ilmastotoimet liikkeelle

17.09.2019

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi hallituksen budjettiriihen tuloksia. Ohisalo iloitsee merkittävistä panostuksista luonnonsuojeluun ja koulutukseen. Ohisalon mukaan hallitus tekee satojen miljoonien eurojen panostuksen ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta lisätoimia tarvitaan vielä, jotta päästövähennyspolku saadaan vastaamaan tavoitetta hiilineutraaliudesta 2035.

– Tämän hallituksen ratkaistavana on kaksi keskeistä kestävyyskysymystä: työllisyysasteen nostaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Molemmissa päästään nyt hyvään alkuun. Lisäratkaisuja tarvitaan vielä molempien osalta, Ohisalo sanoo.

– Tämä hallitus tekee historiallisen lisäsatsauksen luonnonsuojeluun. Ensi vuonna luonnonsuojelun määrärahat kasvavat sadalla miljoonalla eurolla. Sillä korjataan luontomme hätätilaa suojelemalla suomalaisille rakkaita metsiä ja soita, parantamalla vesistöjen tilaa ja elvyttämällä vaelluskalakantoja. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on pysäytettävä vuoteen 2030 mennessä, Ohisalo sanoo.

– Budjettiriihessä on otettu ensimmäiset askeleet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hallitus on sitoutunut tekemään tässä budjettiriihessä päätetyn lisäksi uusia päätöksiä, joilla riittävän jyrkälle päästövähennyspolulle päästään. Hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä on tämän hallituksen suuri tehtävä, Ohisalo sanoo.

– Vihreille on tärkeää, että nyt käynnistetään reilu muutos kohti päästötöntä Suomea. Esimerkiksi polttoaineen verotuksen korotuksen vastapainoksi pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään ja perusturvaa korotetaan. On tärkeää, ettei ilmastotoimia maksateta niillä, joilla on muutenkin arjessaan vaikeaa, Ohisalo sanoo.

– Tässä budjettiriihessä tehdyt päätökset osoittavat, että tämä hallitus todella tekee koulutuksen kunnianpalautuksen. Kahden vaalikauden mittainen koulutusleikkausten aika on ohi ja nyt suunta kääntyy. Merkittäviä lisäpanostuksia tulee jokaiselle koulutusasteelle, Ohisalo iloitsee.

– Oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa edistetään myös panostuksilla maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttoviraston määrärahoja lisätään laadukkaan ja sujuvan turvapaikkakäsittelyn turvaamiseksi, Ohisalo sanoo.

– Poliisien määrän lisääminen parantaa läsnäoloa siellä, missä apua ei ole ollut riittävästi saatavilla. Tämä auttaa myös heikommassa asemassa oleviin ja lapsiin kohdistuvien rikosten torjunnassa, Ohisalo sanoo.