Mielenterveyden ensiaputaidot kannattaa antaa jo koulussa

13.11.2020

Nuorten pahoinvointi on puhuttanut paljon tänä syksynä, katuväkivallan lisääntymisestä koulukiusaamiseen. Sen sijaan, että tyytyisimme päivittelemään tilannetta tai tuomitsemaan kokonaisia ihmisryhmiä, meidän täytyy kuunnella nuoria ja miettiä yhdessä heidän kanssaan keinoja parantaa heidän hyvinvointiaan. 

Nuorten ideoita kuuntelemalla syntyi myös valtuustoaloitteeni mielenterveystaitojen opettamisesta kouluissa, jonka pilottikokeilua kaupunginvaltuusto päätti suosittaa Helsingissä. Uskon, että tämänkaltaiselle avauksille olisi tilausta ympäri Suomen. Kunnissa päätetään siitä, miten hyvin koulut pystyvät rakentamaan lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Mielenterveystaidot ja mielenterveyden ensiapu on aivan yhtä tärkeää, kuin muukin ensiapu. Useimmissa koululaisia opetetaan antamaan tekohengitystä. Mutta oppilaat eivät saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria jolla on paniikkikohtaus. Harva saa kunnon ohjeita, kuinka toimia, jos itse tai ystävä kokee itsetuhoisia ajatuksia. Koululaiset ansaitsisivat kattavasti työkaluja oman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Mielenterveystaitojen koulutuksessa opettajille ja oppilaille käsitellään oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, oppimateriaali elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Arkipäivän mielenterveystaitojen vahvistamiseen kouluissa on tutkitut mallit. Niillä voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, kiusaamista ja kouluväkivaltaa.

Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet pitkään kasvussa. Tähän on paljon syitä, kuten koulujen ja sosiaalitoimen aliresursointi. Mielenterveystaitojen opettaminen ei yksin ratkaise näitä rakenteellisia ongelmia tai korvaa yhteiskunnan tukiverkkoja. Mutta se on toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota koko ikäryhmälle entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan. 

Aion tehdä osani, jotta Helsingin kokeilu tullaan tekemään laajasti ja laadukkaasti. Toivon, että samankaltaisia kokeiluja tullaan tekemään ympäri Suomen ja että ne tehdään asiantuntijoita, koulujen henkilökuntaa ja erityisesti oppilaita kuunnellen. Tässä on hieno mahdollisuus lisätä lasten, nuorten, opettajien ja perheiden hyvinvointia. Mielenterveystaidot koulussa olisi varmasti myös kuntavaaliehdokkaille kiinnostava teema, ympäri Suomen. 

Mielenterveyden edistäminen vaatii erilaisia ratkaisuja, asiantuntijoiden kuuntelemista ja uuden kokeilemista. Helsinki päätti kokeilla aloitteestani myös välitöntä apua tarjoavien, maksuttomien Mieppi-mielenterveysklinikoiden perustamista. Kahdesta avatusta klinikasta on erinomaisia kokemuksia, ja ne ovat pelastaneet henkiä. Vihreät edistävät nyt vastaavia klinikoita myös muualla Suomessa, esimerkiksi Tampereella. Nämä aloitteet toteuttavat samalla paikallisella tasolla Terapiatakuu-kansalaisaloiteen tavoiteita.

Yhdessä voimme saada mielenterveysasioille politiikassa niiden ansaitseman huomion. Tie mielenterveyspolitiikan korjaamiseen on pitkä, mutta ei loputon. Me kaikki voimme auttaa ja ottaa askeleita parempaan mielen hyvinvoinnin edistämiseen yhteiskunnassa. Kiitos kaikille, joille tämä on sydämen asia!