Miljardilla eurolla lisää ilmastotoimia

15.03.2021

Suomi on päättänyt käyttää EU:n koronaelpymispaketista puolet suoriin ilmastotoimiin. Kyseessä on alustavien arvioiden mukaan Suomen historian suurin yksittäinen ilmastoinvestointi, joka vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli kuudella prosentilla. Näin autamme Suomen ylös koronakriisistä ja rakennamme samalla hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

Ilmastonmuutoksen torjunta on pitkäjänteistä työtä, joka etenee välillä hitaasti ja toisinaan harppauksin. Tänään on valtavan harppauksen päivä.

Hallitus on hyväksynyt kestävän kasvun ohjelman eli suunnitelman siitä, kuinka Suomi käyttää noin kahden miljardin suuruisen EU:n myöntämän suoran koronatuen. Ohjelman luonnos lähetetään seuraavaksi EU-komission arvioitavaksi. Suomen ympäristö- ja ilmastoministerinä olen erittäin ylpeä ja iloinen, että voimme lähettää komissiolle ohjelman, jossa suorien ilmastotoimien osuus on puolet koko rahasummasta. 

Hallitus on myös päättänyt, että sillä toisellakaan puolikkaalla ei saa tehdä haittaa ilmastolle tai luonnolle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin isoa investointipakettia arvioidaan tiukasti ilmasto- ja ympäristökriteereillä. 

Elvytyspaketilla EU pyrkii auttamaan jäsenmaita selviämään pandemian aiheuttamasta kriisistä ja uudistamaan talouksiaan, sekä samalla vauhdittamaan jäsenmaiden siirtymistä vähähiilisyyteen. Komissio on edellyttänyt, että kaikki jäsenmaat käyttäisivät elvytysvälineestä 37 % ilmastotoimiin, joiden toteutumista komissio arvioi tarkoin kriteerein. Suomen ilmastotoimien määrä ylittää komission asettaman riman heittämällä, ja samalla näytämme esimerkkiä muille.

Miljardin euron lisäsatsaukset ilmastotoimiin auttavat meitä irrottautumaan fossiilisesta energiasta ja siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Vauhditamme investointeja puhtaaseen energiaan kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, biokaasuun, geolämpöön ja uusiin energiaratkaisuihin. Tuemme öljylämmityksestä luopumista sekä lisäämme sähköautojen latauspaikkoja ja laajennamme biokaasun tankkausasemien verkostoa. Investointiavustukset teollisuuden päästöjen vähentämiseksi sekä kiertotalouden ja vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi ovat merkittäviä ilmastotoimia. 

Maankäyttösektorin ilmastotoimia lisäämme tukemalla ilmastokestävien ja luonnon monimuotoisuutta turvaavien metsänhoitomenetelmien kehittämistä, kuten jatkuvaa kasvatusta. Ohjaamme varoja myös suoraan luonnon monimuotoisuuden suojeluun muun muassa vähentämällä Itämeren rehevöitymistä peltojen kipsikäsittelyllä. 

Kaiken kaikkiaan miljardin euron julkinen lisärahoitus on valtava satsaus hallituksen tärkeimmän tavoitteen eli hiilineutraalin Suomen 2035 saavuttamiseen. Julkisen ilmastorahoituksen on laskettu vivuttavan moninkertaisesti myös yksityistä rahaa ilmastoinvestointeihin – tällöin kokonaissumma nousee useampaan miljardiin. Uutta kestävää liiketoimintaa ja työpaikkoja syntyy ympäri maata. Vihreän siirtymän loikka tuo uutta osaamista ja vahvistaa Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä, kun voimme viedä puhtaita ratkaisuja maailmalle kestävän rakennemuutoksen etulinjassa. 

Ilmastotoimien lisäksi vahvistamme osaamista laajalla rintamalla. Ohjelmassa panostetaan nuorten ja aikuisten koulutukseen ja kasvatetaan tutkimus-, kehitys- ja ja innovaatiotoiminnan määrärahoja. Vahvistamalla osaamistamme parannamme mahdollisuuksiamme pärjätä globaalissa kilpailussa. 

Koronakriisi on iskenyt erityisesti lapsiin ja nuoriin. Meille on tärkeää, että kestävän kasvun ohjelmalla helpotetaan nuorten tilannetta. Siksi lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja ja tuemme  matalan kynnyksen nuorten ohjaamoiden toimintaa. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä koronasta pahasti kärsineen kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen panostetaan.

Nyt tehdyillä ratkaisuilla nostamme Suomea jaloilleen koronakriisistä. Samalla rakennamme kestävää huomista, joka turvaa sekä ihmisten että planeetan hyvinvoinnin.