Nyt on pelastettava EU ja euro

27.05.2020

Takanamme on koko Eurooppaa koskettanut surun kevät. Olemme surreet menetettyjä ihmishenkiä, etäisyyttä perheenjäseniin sekä tulevaisuutta, joka tuntuu epävarmalta ja osin vieraalta. Nämä kokemukset eivät ole vain meidän, suomalaisten, yhdessä jakamia, vaan samanlaisia epävarmuuden hetkiä on eletty kaikkialla maailmassa ja Euroopassa.

Tulemme selviämään tästä kriisistä. Samalla on tärkeää pohtia, millaista tulevaisuutta haluamme Suomelle ja Euroopalle rakentaa. Siinä missä terveyden kriisi on jo koetellut kaikkia maita, myös talouden kriisi tulee sitä tekemään ja pitkään. Olisi Suomelle vientivetoisena maana katastrofaalista, jos sisämarkkinamme hajoaisi ja emme saisi tuotteitamme myyntiin EU:ssa. Siksi nyt on estettävä yhteisen talousalueen hajoaminen, rajat ylittävää ilmastokriisiä unohtamatta.

Nyt on aika elvyttää eurooppalaisia talouksia ja katsoa kauemmas tulevaisuuteen. On aika rakentaa hiilineutraaleja eurooppalaisia hyvinvointivaltioita, joissa panostetaan entistä enemmän kestävään liikkumiseen, asumiseen, ruoantuotantoon ja kiertotalouteen. Hyvinvointivaltioita, jotka ottavat harppauksia digitalisuuden edistämisessä, panostuksissa koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Tähän kaikkeen tarvitsemme merkittäviä yhteisiä eurooppalaisia investointeja.

Euroopan komissio julkaisi juuri suunnitelmansa siitä, millaisilla keinoilla eurooppalaisia talouksia saadaan nostettua kriisistä. On hyvä, että komission ehdotus on mittaluokaltaan ja rakenteeltaan riittävä osaltaan auttamaan EU-maita jaloilleen ja uudistamaan talouttaan. Siksi vihreissä suhtaudutaan siihen rakentavan positiivisesti.

Näemme Vihreissä, että yhteiset investoinnit on sidottava yhteiskuntien uudistamiseen, ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, kiertotalouden rakentamiseen, digitalisaation edistämiseen ja tutkimukseen ja koulutukseen. Investointirahan saamisen ehto olisi näiden uudistamistavoitteiden toteuttaminen. Varat tulee käyttää EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja ilmastovastuullisesti.

Viime päivinä on paljon puhuttu siitä, miten nämä mahdolliset toimet rahoitetaan. Me vihreät näemme, että yksi osa ratkaisua on kasvattaa Euroopan unionin muita kuin valtioiden jäsenmaksuista kerättäviä tulonlähteitä. Mitä enemmän yhteisiin investointeihin voidaan kerätä rahoitusta esimerkiksi EU:n päästöoikeuksien huutokaupasta kerättävillä varoilla, tai vaikkapa eurooppalaisella muovimaksulla, sitä vähemmän meidän tarvitsee huolehtia yhteiseurooppalaisen velanoton kasvusta. EU:n täytyy myös löytää ratkaisut monikansallisten yritysten verovelvollisuuden toteuttamiseen, ja poistaa verotuksen aukkoja muutoksen rahoittamiseksi oikeudenmukaisesti.

Tarvitsemme rohkeita avauksia, uudistuksia ja solidaarisuutta, jotta voimme nousta tästä kriisistä. Tähän vaikutamme omalta osaltamme vihreinä eurooppalaisissa parlamenteissa ja hallituksissa ja Euroopan parlamentissa.