Oikeudenhoidon ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

01.12.2022

Vakaata demokratiaa ja riippumatonta oikeusvaltiota ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Esimerkit maailmalta osoittavat, että kun kansainvälisen oikeuden periaatteet, yhteiset arvot ja sovitut pelisäännöt hylätään, oikeusvaltio voi hapertua silmänräpäyksessä.

Meillä Suomessa luottamus oikeusjärjestelmään on vahva. Saamme myönteisiä arvioita oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, sananvapaudesta ja korruption torjunnasta. Tähän pisteeseen emme ole päässeet sattumalta. Se on pitkäjänteisen työn tulos ja suoraselkäisten ammattilaisten ansiota.

Maalissa emme ole: oikeusprosessit ovat aivan liian pitkiä ja kalliita. Vihreille on tärkeää, että jokaisella on aito mahdollisuus hakea ja saada oikeutta.

Suomalainen oikeusvaltio haurastuu, ellei sitä pidetä kunnossa. Oikeudenhoidon toimijat ovat toistuvasti ja laajalla rintamalla tuoneet esille työn kasvavia vaatimuksia, jaksamisen haasteita, keskeneräisten järjestelmien kuormittavuutta ja riittämättömiä resursseja. Epävarmasta rahoituksesta johtuva määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä lisää hallinnollista taakkaa ja vaikeuttaa työsuhteiden täyttämistä.

On välttämätöntä, että henkilöstön jaksamisen haasteisiin ja työsuhteiden määräaikaisuuteen puututaan. Meidän on pidettävä parempaa huolta ihmisistä, jotka työkseen turvaavat oikeutta ja puolustavat demokratiaa.

Rikoskierteiden katkaisua vankeinhoitoa parantamalla

Oikeudenhoidon voimavaroihin ja oikeusvaltion peruskysymyksiin kytkeytyy kiinteästi myös rikollisuuden määrä. Suomessa rikosten määrä on ollut jo pitkään laskussa, mutta rikollisuus kasautuu voimakkaasti sekä tekijöiden että uhrien osalta. 

Julkisessa keskustelussa rangaistusten koventamista tarjotaan usein ihmelääkkeeksi rikollisuuden vähentämiseen. Näyttöä tämän keinon vaikuttavuudesta ei juuri ole. Tärkeämpää olisikin tunnistaa todellisuudessa toimivia keinoja ennaltaehkäistä rikollisuutta ja katkaista rikoskierteitä.

Vankeinhoidon laadun parantaminen voisi olla tällainen keino: puolet vangeista uusii rikoksen viiden vuoden kuluessa vapautumisesta. Asunnottomuus, päihdeongelmat ja oppimisen haasteet vaikeuttavat vapautuvien vankien arjessa selviytymistä. Tämä kierre voidaan katkaista. Siksi Vihreät ehdottaa, että tulevalla hallituskaudella rikollisuutta vähennetään vankeinhoidon laatua parantamalla.

Oikeudenhoidon koko ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Pitkäjänteiset sitoumukset rahoituksen turvaamiseksi ja tarvittavien rakenteiden uudistamiseksi ovat ainoa keino vahvistaa oikeusvaltiotamme ja tukea nykyaikaista oikeuskehitystä. Tämä edellyttää tasapainoista ja riittävää rahoitusta kaikille oikeudenhoidon ketjun viranomaisille ja myös esimerkiksi rikosten uhrien tukemiseen.

Terve oikeusvaltio on pienen ihmisen turva, josta kannattaa pitää huolta. Epäluottamuksen kylväminen tuomioistuimia ja erilaisia instituutioita kohtaan tai eri ihmisryhmien välille on aina hälytyskello myös oikeusvaltiolle. 

Vihreät haluaa rakentaa oikeusjärjestelmää, joka on ihmisten luottamuksen arvoinen. Vastuu luottamuksen rakentamisesta on yhteinen.