Olli-Poika Parviainen: Junaliikenteen kilpailutuksia voidaan kokeilla tietyin ehdoin

09.08.2017

Vihreät on valmis kokeilemaan junaliikenteen kilpailutuksia, kunhan asiassa edetään hallitusti selvitysten pohjalta ja tietyt reunaehdot täyttyvät. Raideinfrasta ei kuitenkaan pidä luopua ja vahva julkinen VR tarvitaan jatkossakin. Liikenneministeri Anne Berner esitteli hallituksen suunnitelmia asiassa keskiviikkona 9. elokuuta.

Kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen mukaan kilpailutuksissa on edettävä maltillisesti ja muiden maiden kokemuksista oppia ottaen. Jos esimerkiksi henkilöjunaliikenteen kilpailutus toteutetaan siten, että ns. kermankuorinta estetään ja tarjontaa sekä palvelua saadaan parannettua, asia on mahdollinen, Parviainen toteaa.

“Jos markkinoita avataan, se kannattaa aloittaa seutuliikennetasolta. Hallituksen esitys kilpailutusten aloittamisesta Etelä-Suomen taajamaliikenteestä on samansuuntainen tämän tavoitteen kanssa. Kertarysäyksellä koko maan raideliikenneverkkoa ei kannata avata kilpailulle ja lähtötilanne on haastava”, Parviainen jatkaa.

“Suomen raideliikenne on jo nyt maamme olosuhteisiin nähden varsin kustannustehokasta. Ihmeitä ei pidä odottaa. Suomessa on lisäksi paitsi rataverkkomme houkuttelevuutta mahdollisesti rajoittava venäläinen raideleveys, myös paljon sellaisia reittejä, jotka ovat tärkeitä mutta edellyttävät valtion tukea tai muuta subventiota. Mahdollisissa kilpailutuksissa onkin huomioitava, etteivät uudet tulokkaat jätä VR:lle pelkkiä taloudellisesti vaikeampia linjoja. Siksi reittien paketointi tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi on jossain määrin välttämätöntä”, Parviainen sanoo.

VR:n pilkkomiseen entisestään vihreät suhtautuvat varauksellisesti. VR:n pilkkominen yhdistettynä kilpailutuksiin ei saa muodostua kohtuuttomaksi esimerkiksi VR:n henkilöstölle tai yhtiön toimintaedellytyksille kilpailutuksissa. Lisäksi VR:n nykyisiä haasteita esimerkiksi palvelun laadussa on edelleen pyrittävä ratkaisemaan. Asian käsittely ja lopullinen päätöksenteko edellyttävät lisätietoja.

– – –

Tekstiin lisätty virke 11.8.: Raideinfrasta ei kuitenkaan pidä luopua ja vahva julkinen VR tarvitaan jatkossakin.