Poikien tippumiseen puututtava koulutukseen panostamalla

29.01.2019

Olen todennut, että poikiemme syrjäytymisen pitäisi olla kansallinen hätätila. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista on poikia ja jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun päättyessä. Ero Suomen tyttöjen ja poikien lukutaidossa on länsimaiden suurin. Tasa-arvolla ylpeilevä maa ei voi olla ylpeä tällaisista eroista.

Juuri julkaistu tutkimus osoittaa myös, että pelkästään toisen asteen koulutukseen pääseminen auttaa poikia monella tavalla. Suomalaiseen aineistoon perustuva tutkimus osoittaa, että toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät rikoksia selvästi pienemmällä todennäköisyydellä kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet. Tutkimuksen ovat tehneet Valtion taloudellisen tutkimuskeskus (VATT), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Helsingin yliopisto.

Tämä tarkoittaa, että jos haluamme puuttua poikien syrjäytmiskierteeseen, jokaiselle on taattava pääsy toiselle asteelle. Tätä voidaan edistää niin, että:

  1. Taataan jokaiselle toisen asteen koulutuspaikka lisäämällä toisen asteen koulutuspaikkoja sinne, missä niitä tarvitaan. 
  2. Tuodaan tukiopinto-ohjaus nivelvaiheen yli peruskoulusta toiselle asteelle.
  3. Pidennetään oppivelvollisuutta toiselle asteelle tai vähintään 18-vuotiaaksi.
  4. Tehdään toisen asteen koulutuksesta maksutonta.

Joiltain tahoilta on jo ehditty ampua alas tutkimuksen tehneiden tutkijoiden ja vihreiden tekemiä esityksiä alas pitäen niitä koulutuspoliittisesti osaamattomina. On valitettavaa, että tutkijoiden ja asiantuntijoiden viestiin suhtaudutaan ylimielisesti ja vähätellen. Sipilän hallituksen toteuttamat heikennykset varhaiskasvatukseen ja massiiviset leikkaukset ammatillisen koulutukseen ovat olleet karu esimerkki siitä, miten piittaamattomuudella lisätään poikien syrjäytymisvaaraa.

Pojat kokevat tyttöjä enemmän yksinäisyyttä, kiusaamista ja väkivallan uhkaa. Yksinäisyyden, häpeän ja kiusaamisen kokemukset voivat vaikuttaa läpi elämän. Helpoin tapa puuttua ongelmiin on auttaa ajoissa. Julkaisin jo kolme vuotta sitten “Pelastakaa pojat” -paketin, jossa etsittiin keinoja poikien tippumisen ehkäisyyn. Syrjäytymisvaarassa olevat pojat tunnistetaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa, usein jo neuvolassa. Neuvoloihin panostaminen, tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, ryhmäkokojen pienentäminen sekä harrastuksen tarjoaminen jokaiselle nuorelle ovat hyviä tapoja auttaa myös poikia. 

Juuri pojat tarvitsevat nyt tasa-arvotyötä. Meidän on unohdettava “pojat on poikia” -ajattelu ja ymmärrettävä, että pojille sallittu vapaus ei ole etuoikeus. Alhaisemmat odotukset johtavat huonompaan koulumenestykseen. Meidän täytyy tukea poikien sosiaalisten taitojen kehittymistä ja pitää yllä poikien lukuintoa läpi peruskoulun. Lisäksi on ymmärrettävä, että nyt tehdyistä koulutusleikkauksista tullaan maksamaan myöhemmin. Nuorten miesten syrjäytyminen on sekä inhimillisesti surullista että yhteiskunnallisesti vaarallista.

Siksi on vihdoin myönnettävä, että koulutusleikkausten tie on tässä maassa kuljettu loppuun. Koulutusleikkaukset on peruttava.

Emma Kari