Ratkaisuja poikien oppimisen ja osaamisen haasteisiin tarvitaan!

18.08.2023

Uutiset poikien heikentyneistä oppimistuloksista ovat huolestuttavia ja jatkuneet vastaavina jo vuosia. Tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot ovat maailmanlaajuisesti merkittävän suuria. Ero näkyy erityisesti alemmasta sosioekonomisesta taustasta tulevien poikien kohdalla.

Yhtä selittävää tekijää poikien heikentyneiden oppimistulosten taustalla ei ole, vaan ilmiöön vaikuttavat monet seikat. Pojatkaan eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Perheen koulutustausta, kotikieli, liika pelaaminen, yksinäisyys tai jatkuvat konfliktitilanteet luokassa vaativat erilaisia ratkaisuja ja erilaista tukea oppimiseen ja koulussa pärjäämiseen.

Lukemiseen käytetty aika laskee niin tytöillä kuin pojilla kuin lehmänhäntä, myös tässä ero on merkittävä. Viimeisimmän tilaston mukaan 10-14 vuotiaat pojat käyttävät lukemiseen enää 10 minuuttia päivässä, kun 2000-luvun alussa aika oli 25 minuuttia. Tytöillä vastaavat luvut ovat 2020: 25 min ja 2000: 35 min. Omassa lapsuudessani kasarilla tyttöjen käyttämä lukuaika oli peräti tunnin päivässä, poikien tuolloin reilu 40 min.

Tutkimuksissa on tunnistettu, että vaikeudet oppimisessa kasautuvat muutenkin haastavissa tilanteissa oleville perheille ja alueellinen segregaatio näkyy. Vahvempaa tukea vanhemmuuten ja perheille tarvitaan. Tasa-arvorahoitus on yksi keskeinen keino tasata eroja ja vahvistaa tukea niissä kouluissa ja päiväkodeissa, joissa on eniten haasteita. 

Tasa-arvorahoituksen lisäksi on tärkeää huolehtia koulujen perusrahoituksesta, jotta opettajilla on aidot mahdollisuudet erilaisten oppijoiden yksilöllisen kohtaamiseen ja opetukseen. Nykyisen hallituksen suunnitelmat kuntien valtionosuuksien leikkaamisesta ovat käytännössä leikkauksia perusopetuksesta.

Kokosin 12 kohtaa, joilla oppimiseroja voidaan kuroa:
 1. Tasa-arvorahoitus tasaa alueellisia osaamiseroja ja sillä tuetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia
 2. Heikoimmin pärjäävät pojat tulevat sosioekonomisesti heikoimmin pärjäävistä perheistä, siksi perheiden ja vanhemmuuden tuki ja sosiaaliturva auttavat
 3. Monenlaisia positiivisia malleja tarvitaan pojille esikuviksi myös koulumaailmassa. Vahvistetaan tulevaisuususkoa ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.
 4. Pokien lukemiseen käyttämää aikaa tulee lisätä pojille suunnitelluilla lukuhankkeilla. Pelaamisen ja someajan hallinnan kehittyminen vaatii tukea niin lapsille, vanhemmille kuin ammattilaisille.
 5. Kaksivuotinen esiopetus ja joustava alkuopetus antaisivat koulun alkuvuosiin joustoa sitä tarvitseville
 6. Valmistavan opetuksen kesto tulee lisätä kaksivuotiseksi sitä tarvitseville
 7. Positiivinen pedagogiikka auttaa löytämään jokaisen vahvuuksia, vahvistaa itsetuntoa ja lisää mielenkiintoa opiskeluun
 8. Tunnetaitojen opetus auttaa ratkomaan haastavia tilanteita ja ennaltaehkäisee koulukiusaamista
 9. Kuntien riittävät resurssit opetukseen mahdollistavat pienet ryhmäkoot ja opettajan ajan riittämisen myös erilaisille oppijoille
 10. Oppimisen tuen kehittäminen ja tukituntien lisääminen pitää kaikki mukana, takamatkalle ei pitäisi kenenkään joutua
 11. Pelillisyys ja kilpailu sopivat osalle pojista, toisille bändikerho tai näytelmäryhmä, tärkeää on löytää jokaisen tapa oppia ja motivoitua haastamaan ja kehittämään itseään. Lisätään koulupäiviin toiminnallisuutta ja liikuntaa sekä pidetään kiinni välitunneista. Myös sopivan harrastuksen löytyminen tukee oppimista ja koulunkäyntiä.
 12. Sukupuolittuneita malleja ja käytäntöjä pitää purkaa.