Saamelaiskäräjälain korjaamisen aika on tullut

11.05.2021

Oikeusministeriön tukemana toiminut saamelaiskäräjälain valmistelutoimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Ehdotettu uusi saamelaiskäräjälaki turvaa alkuperäiskansan oikeudet aiempaa paremmin ja korjaa useita epäkohtia, joista Suomi on toistuvasti saanut huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä. Vihreiden edustajana valmistelutyössä mukana ollut Jenni Pitko on tyytyväinen työryhmän työhän ja valmistuneeseen ehdotukseseen laiksi.

– Saamelaisten oikeuksien toteutuminen on ollut Suomessa valitettavan heikkoa ja voimassaoleva saamelaiskäräjälaki rikkoo saamelaisten oikeutta itse määrätä oman kansansa asioista. On erittäin tärkeää, että tässä esityksessä vihdoin otetaan vakavasti lukuisat huomiot, joita Suomi on saanut muun muassa useammilta YK:n alaisilta toimijoilta, Pitko iloitsee.

Ihmisoikeuksien toteutuminen on suomalaisen yhteiskunnan peruskiviä. Oikeuksien toteutuminen vaatii työtä ja sitä, että lakia kirjoitettaessa ja sovellettaessa huomioidaan myös alkuperäiskansan oikeudet. On tärkeää tunnustaa, että saamelaiset ovat oma kansansa, jonka oikeuksien toteutuminen vaatii tosiasiallista itsemääräämisoikeutta.

– Kun verrataan Suomen tilannetta muihin Pohjoismaihin, nähdään hyvin kehittämisen tarve. Ruotsin ja Norjan lainsäädäntö turvaa saamelaisten oikeudet paremmin kuin Suomessa. Saamelaiset ovat kansa, joka elää usean valtion alueella. Erilaiset vaalikelpoisuusmääritelmät asettavat kansan eriarvoiseen asemaan eri maissa. Tämän esityksen myötä saamelaisten tilanne olisi yhdenvertainen kaikissa Pohjoismaissa, Pitko korostaa.

Uudistustyön pohja on Marinin hallituksen hallitusohjelmassa, jossa saamelaiskäräjälain uudistus on asetettu tehtäväksi. Saamelaiskäräjälain uudistusta on yritetty jo kahdella aiemmalla hallituskaudella, mutta valmista lakia ei ole saatu.

– Saamelaiskärjälain uudistaminen on vienyt liian pitkään, mutta onneksi nyt työ kantaa hedelmää. Tämä uudistus antaa tukea myös muulle saamelaisten oikeuksien toteumiselle Suomessa. Työtä on paljon, mutta tämä on hyvä alku, Pitko linjaa.